1ο Γυμνάσιο Υμηττού

Προύσσης & Δημοκρατίας 1,  Υμηττός | Τηλ.: 210 9730164, Fax: 210 9764141 | Ιστοσελίδα: 1gym-ymitt.att.sch.gr