1ο Νηπιαγωγείο Πετρούπολης

Σουλίου 52, Πετρούπολη | Τηλ.: 210 5013637