1.300 άποροι μαθητές τίθενται υπό την προστασία της Τράπεζας της Ελλάδος

21Η Τράπεζα της Ελλάδος αναλαμβάνει την σίτιση 1.300 άπορων μαθητών. Πιο συγκεκριμένα, για δεύτερη συνεχή χρονιά η Τράπεζα της Ελλάδος ανταποκρίθηκε θετικά στο αίτημα του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών για τη σίτιση 1.300 άπορων μαθητών του Δημοτικού και αποφάσισε την οικονομική κάλυψη της καθημερινής σίτισής τους.

Με πρωτοβουλία της Διοίκησης και των εργαζομένων της Κεντρικής Τράπεζας της χώρας μας ανοίχθηκε ειδικός λογαριασμός στον οποίο το προσωπικό καταθέτει την εθελοντική εισφορά του και το υπόλοιπο ποσό καλύπτεται από την Τράπεζα. Η στήριξη ξεκίνησε πέρυσι όταν το Δημοτικό Βρεφοκομείο είχε δεχθεί νέο αίτημα από 45 δημοτικά σχολεία για τη σίτιση περίπου 650 άπορων μαθητών, καθώς είχαν παρατηρηθεί πολλές λιποθυμίες μικρών παιδιών.