10ο Δημοτικό Σχολείο Τρίπολης

Αρακλόβου 12, Τρίπολη | Τηλ.: 2710 226285 | Ιστοσελίδα: 10dim-tripol.ark.sch.gr