10.250 λιγότερες θέσεις αυξάνουν τον ανταγωνισμό

Οι 10.250 θέσεις λιγότερες από πέρυσι, που προέκυψαν µετά το λουκέτο σε 24 τµήµατα ΤΕΙ, θα ανεβάσουν στα ύψη τον ανταγωνισμό στις Πανελλαδικές Εξετάσεις.

Τον µικρότερο αριθµό εισακτέων της τελευταίας δεκαετίας µε 10.250 θέσεις λιγότερες από πέρυσι ανακοίνωσε παραµονές Εξετάσεων το υπουργείο Παιδείας. Αιτία της µεγάλης µείωσης είναι ότι αποφάσισε να κλείσει 24 τµήµατα ΤΕΙ χαµηλής ζήτησης, τα οποία δεν θα δεχθούν κανένα νέο σπουδαστή µε αποτέλεσµα σε λίγα χρόνια να οδηγηθούν σε αναγκαστικό λουκέτο.

Ωστόσο, παρότι η περικοπή (συνολικά 74.440 εισακτέοι φέτος, αντί για 84.690 πέρυσι, χωρίς τις Αστυνοµικές, Ναυτικές, Τουριστικές και Στρατιωτικές Σχολές ή 88.165 µε αυτές) αφορά κυρίως τέτοια τµήµατα – και κατά συνέπεια θέσεις που θα έµεναν κενές, άρα µιλάµε για εξορθολογισµό – ο ανταγωνισµός στις φετινές Εξετάσεις αναµένεται να ενταθεί και σε ορισµένα (όχι πάντως σε όλα) τµήµατα αιχµής κεντρικών πανεπιστηµίων, για δύο λόγους:

* Στο σύνολο των υποψηφίων επειδή σε ορισµένα τµήµατα αιχµής ο αριθµός µειώνεται ελαφρώς από πέρυσι, καθώς φέτος προστέθηκε και δεύτερη, ειδική κατηγορία εισακτέων για όσους δικαιούνταν µετεγγραφή. Παράδειγµα: στο Τµήµα Αγγλικής Φιλολογίας του Πανεπιστηµίου Αθηνών πέρυσι ο αριθµός εισακτέων ήταν 280 και φέτος είναι 260, στο Τµήµα Χηµικών Μηχανικών ΑΠΘ ήταν 80 και έγινε 75 κ.λπ. Πάντως, ο ανταγωνισµός αναµένεται να εξοµαλυνθεί από το γεγονός ότι φέτος οι υποψήφιοι θα είναι τουλάχιστον 3.000 – 4.000 λιγότεροι από πέρυσι, λόγω της νέας δυνατότητας που έδωσε το υπουργείο Παιδείας να λάβουν απολυτήριο µε ενδοσχολικές εξετάσεις όσοι δεν ενδιαφέρονται να εισαχθούν στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση. Επιπλέον, αν υπολογιστεί ο αριθµός των εισακτέων συνολικά (και για τις δύο κατηγορίες) τότε στα πανεπιστήµια θα εισαχθούν 1.170 περισσότεροι φοιτητές από πέρυσι.

* Στην ειδική κατηγορία (των πρώην δικαιούχων µετεγγραφής) επίσης θα ενταθεί ο ανταγωνισµός για τις σχολές αιχµής και µάλιστα ιδιαιτέρως, επειδή µέχρι πέρυσι οι µετεγγραφές ήταν ελεύθερες στα κεντρικά Ιδρύµατα µε αποτέλεσµα να µετεγγράφονται εκατοντάδες δικαιούχοι σε λίγες κεντρικές σχολές. Φέτος, παράλληλα µε την κατάργηση των µετεγγραφών, θεσπίστηκε ειδικός αριθµός θέσεων (συνολικά 8.040) για κάθε τµήµα ή σχολή και για κάθε κατηγορία πέραν του αριθµού εισακτέων, δηλαδή για τρίτεκνες ή πολύτεκνες οικογένειες, για περιορισµό πολλαπλών νοικοκυριών, για λόγους υγείας των µελών οικογενειών των υποψηφίων κ.λπ., µε εύλογο αποτέλεσµα την ένταση του ανταγωνισµού. Παράδειγµα: Στην περιζήτητη Σχολή Πολιτικών Μηχανικών τουΕΜΠ πέρυσι µετεγγράφησαν 88 φοιτητές (οι εισακτέοι ήταν 130).

Κατηγορίες
Φέτος αναµένεται ότι τις περίπου 79.000 θέσεις εισακτέων (74.440 που ανακοινώθηκαν ήδη συν οι θέσεις για Αστυνοµικές, Στρατιωτικές, Τουριστικές, Ναυτικού και σχολές που θα ανακοινωθούν αργότερα) θα διεκδικήσουν περίπου 120.000 υποψήφιοι από όλες τις κατηγορίες. Συνεπώς κάπου 40.000 υποψήφιοι θα µείνουν και φέτος εκτός Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης, αριθµός πάντως µικρότερος από τον αντίστοιχο περυσινό. Συγκεκριµένα, από τον συνολικό αριθµό των θέσεων διατίθενται:

90% στους µαθητές της Γ’ Τάξης του ηµερήσιου Γενικού Λυκείου και ΕΠΑΛ (Οµάδα Β’) και τους αποφοίτους λυκείων που θα λάβουν µέρος στις φετινές Πανελλαδικές Εξετάσεις. Αναµένεται να τις διεκδικήσουν περίπου 92.259 δυνάµει υποψήφιοι, δηλαδή όσοι από τους 76.132 µαθητές της Γ’ Τάξης ηµερήσιου ΓΕΛ και τους 464 µαθητές της Γ’ Τάξης ηµερήσιου ΕΠΑΛ (Οµάδα Β’) υποβάλουν τελικά Μηχανογραφικό ∆ελτίο και οι 15.663 απόφοιτοι προηγούμενων ετών.
Πληροφορίες: www.tanea.gr