19ο Δημοτικό Σχολείο Καλαμαριάς

Κολοτούρου & Ροδοπόλεως, Καλαμαριά | Τηλ.: 2310 481470