20ο Δημοτικό Σχολείο Νίκαιας

Βασίλειου Βουλγαροκτόνου Τέρμα, Νίκαια | Τηλ.: 210 4962666