2000 προσλήψεις άνεργων καθηγητών στο Κοινωνικό Φροντιστήριο

male-teacher-points-to-call-on-student2000 προσλήψεις άνεργων καθηγητών θα πραγματοποιηθούν στα πλαίσια του προγράμματος «Κοινωνικό Φροντιστήριο» που θα πραγματοποιηθεί το τελευταίο τετράμηνο του σχολικού έτους και θα γίνουν σύμφωνα με τις διαδικασίες της κοινωφελούς εργασίας του ΟΑΕΔ. Οι προσλήψεις ανέργων καθηγητών  θα γίνουν μόνο στην Αθήνα και την Θεσσαλονίκη και θα χρηματοδοτούνται από το ΕΣΠΑ.

Οι καθηγητές που θα συμμετέχουν στο πρόγραμμα για τις προσλήψεις στα Λύκεια της χώρας και την υλοποίηση του προγράμματος Κοινωνικό Φροντιστήριο θα είναι δύο κατηγοριών. Η πρώτη κατηγορία θα είναι αυτή των νέων ανέργων καθηγητών έως 30 ετών όπου θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα του ΟΑΕΔ και η δεύτερη κατηγορία θα είναι αυτή των μακροχρόνια ανέργων εκπαιδευτικών.

Ποια είναι τα απαιτούμενα κριτήρια για τις προσλήψεις στο Κοινωνικό Φροντιστήριο

1. εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς και οι σύζυγοι αυτών είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ.

2. εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη μονογονεϊκών οικογενειών, στις οποίες δεν εργάζεται κανείς.

3. εγγεγραμμένοι νέοι άνεργοι (18 έως 29 ετών) στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ.

4. εγγεγραμμένοι μακροχρόνια άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ.

5. άνεργοι πτυχιούχοι ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ.

Τα τμήματα που θα συγκροτηθούν στα Λύκεια για το Κοινωνικό Φροντιστήριο θα αποτελούνται από 6 εως 8 παιδιά και τα μαθήματα που θα διδάσκονται τα παιδιά θα είναι αυτά που θα εξεταστούν στις Πανελλήνιες εξετάσεις. Η προκήρυξη για τις προσλήψεις του προγράμματος Κοινωνικό Φροντιστήριο θα εκδοθεί μέσα Φεβρουαρίου και οι προσλήψεις θα πρέπει να έχουν γίνει μέχρι τις αρχές Μαρτίου όπου και θα ξεκινήσει το πρόγραμμα στα Λύκεια.