27ο Γυµνάσιο Αθηνών

Πύλου & Μοναστηρίου 43, Αθήνα | Τηλ.: 210 5122952