2ος Μαθητικός Διαγωνισμός: Τα εκθέματα του μουσείου μέσα από τα μάτια των μαθητών Γυμνασίου και Λυκείου

Για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017, το Μουσείο Ιστορίας Πανεπιστημίου Αθηνών (ΜΙΠΑ) διοργανώνει σε συνεργασία με τα Μουσεία της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών: Εγκληματολογικό Μουσείο, Μουσείο Ανατομίας, Ανθρωπολογικό Μουσείο, Μουσείο Φαρμακολογίας, τον 2ο Μαθητικό Διαγωνισμό «Τα εκθέματα του Μουσείου μέσα από τα μάτια των μαθητών με τίτλο «Στα χνάρια της ιστορίας των ιατρικών επιστημών»».

Ο 2ος Μαθητικός Διαγωνισμός εντάσσεται στις εκδηλώσεις για τον εορτασμό των εκατόν ογδόντα χρόνων από την ίδρυση του Πανεπιστημίου Αθηνών (1837-2017). Ο διαγωνισμός αποτελεί συμμετοχική δράση του ΜΙΠΑ με στόχο την διεύρυνση του νεανικού του κοινού, στο πλαίσιο της ευρύτερης κοινωνικής προσφοράς του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Οι μαθητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης , αναλαμβάνοντας τον ρόλο του ερευνητή και του μουσειολόγου, καλούνται να δημιουργήσουν αλλά και να μεταδώσουν στο ευρύ κοινό με πρωτότυπο τρόπο τις δικές τους «βιογραφίες» εκθεμάτων εμπνευσμένες από τα Μουσεία της Ιατρικής και το Μουσείο Ιστορίας του Πανεπιστημίου Αθηνών.

papanikolaoy_7

Αφού επιλέξουν ένα από τα τέσσερα προτεινόμενα εκθέματα (ή σειρές εκθεμάτων), οι μαθητές θα πρέπει να επισκεφτούν το αντίστοιχο Μουσείο. Εκεί, θα παρατηρήσουν από κοντά το έκθεμα αλλά και τις επιστημονικές συλλογές στις οποίες ανήκει. Με την καθοδήγηση του επιστημονικού προσωπικού των Μουσείων, οι μαθητές θα λύσουν τις απορίες τους και θα  2 ανατρέξουν σε πηγές πληροφοριών από την βιβλιογραφία και σε αρχειακό υλικό που θα τους υποδειχθεί για να εμπλουτίσουν και να οργανώσουν την έρευνα τους. Οι μαθητές καλούνται στη συνέχεια να επισκεφτούν το Μουσείο Ιστορίας Πανεπιστημίου Αθηνών για να συνδέσουν ή/και να διασταυρώσουν το υλικό που θα έχουν συλλέξει με επιλεγμένα εκθέματα από τις συλλογές του

Για περισσότερες πληροφορίες (προκήρυξη, δελτίο συμμετοχής)  επισκεφτείτε την ιστοσελίδα  http://www.historymuseum.uoa.gr/ ή επικοινωνήστε με το ΜΙΠΑ στο τηλέφωνο 2103689506 (κα Φαίη Τσίτου) ή ηλεκτρονικά ftsitou@uoa.gr