3ο Δημοτικό Σχολείο Καλαμαριάς

Κολοτούρου & Ροδοπόλεως, Καλαμαριά | Τηλ.: 2310 481470 | Ιστοσελίδα: 3dim-kalam.thess.sch.gr