34ο Γυµνάσιο Αθηνών

Τρώων 2, Θησείο | Τηλ.: 210 3460660