40ο Δημοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης

Μανουσογιαννάκη 4, Θεσσαλονίκη | Τηλ.: 2310 270307