5ο Γυμνάσιο Ηρακλείου Αττικής

Πλαπούτα 67-69, Ηράκλειο | Τηλ./ Fax 210 2825545 | Ιστοσελίδα: 5gym-n-irakl.att.sch.gr