5ο Δημοτικό Σχολείο Αμπελοκήπων

Φιλιππουπόλεως Τέρμα, Αμπελόκηποι | Τηλ.: 2310 732558