5ο Δημοτικό Σχολείο Νίκαιας

Ιωνίας & Αμυραδάκη, Νίκαια | Τηλ.: 210 4916454