5ο Ενιαίο Λύκειο Αθηνών

Βαλτετσίου 2 & Πρασσά 7-9, Εξάρχεια | Τηλ./Fax: 210 3611292