5ο Νηπιαγωγείο Γαλατσίου

Ωροπού & Γεωργουλιά, Γαλάτσι | Τηλ.: 210 2922347