6ο Εσπερινό Γυµνάσιο Αθηνών

Σάµου 46, Αθήνα | Τηλ./Fax: 210 5238108