6ο Μαθηματικό Καλοκαιρινό Σχολείο της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας (8-14/7)

Τα τελευταία χρόνια η Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία (Ε.Μ.Ε.) διοργανώνει Μαθηματικά Καλοκαιρινά Σχολεία (Μ.Κ.Σ.) με εξαιρετική επιτυχία. Και για φέτος διοργανώνεται στη Λεπτοκαρυά Πιερίας, από 8 έως 14 Ιουλίου, στο ξενοδοχείο «Olympian Bay» και μπορούν να συμμετάσχουν οι μαθητές των γυμνασίων και των λυκείων.Τα μαθήματα θ’ αρχίσουν το πρωί της Δευτέρας 9 Ιουλίου και θα τελειώσουν την Παρασκευή 13 Ιουλίου. Καθημερινά θα πραγματοποιούνται για 5 διδακτικές ώρες, από 9πμ έως 2μμ, σε κλιματιζόμενες αίθουσες, εξοπλισμένες με εποπτικά μέσα.Το πρόγραμμα διδασκαλίας, η ύλη και οι καθηγητές που θα διδάξουν, τελούν υπό την εποπτεία και επιστημονική καθοδήγηση της Επιτροπής Διαγωνισμών της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας.

Σε κάθε μαθητή, με την άφιξή του στις εγκαταστάσεις του 6ου Μ.Κ.Σ. δίνονται σημειώσεις των μαθημάτων ανάλογες με την τάξη του. Ακόμη προγραμματίζονται διαλέξεις από επιστήμονες.
Οι μαθητές τον ελεύθερο χρόνο τους μπορούν να τον αφιερώσουν όπως οι ίδιοι θέλουν με αθλοπαιδιές στις εγκαταστάσεις του ξενοδοχείου. Μπορούν να κολυμπήσουν στη θάλασσα ή στις πισίνες του ξενοδοχείου με την επίβλεψη του προσωπικού ασφαλείας. Υπάρχουν γήπεδα μπάσκετ, τένις, βόλεϊ, βιβλιοθήκη, γυμναστήριο και αίθουσα ηλεκτρονικών υπολογιστών.

Κατά την περασμένη χρονιά συμμετείχαν συνολικά 210 μαθητές και παρατηρείται διαρκώς αυξητική τάση. Από το νομό μας συμμετείχαν 25 μαθητές.

Στόχοι των Μ.Κ.Σ. της Ε.Μ.Ε. είναι:

I. η ανάπτυξη της Μαθηματικής σκέψης και η πληρέστερη κατάρτιση των μαθητών που διαθέτουν αυξημένη Μαθηματική ικανότητα,
II. η ενασχόληση των μαθητών με Μαθηματικές περιοχές που είναι έξω από τα στενά πλαίσια της συνηθισμένης υποχρεωτικής σχολικής ύλης, ενώ έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον,
III. η επίλυση ελκυστικών προβλημάτων από τη Θεωρία Αριθμών, τη Συνδυαστική, τη Στερεομετρία, τη Γεωμετρία κτλ,
IV. η προσέλκυση μαθητών με κλήση και έφεση στα Μαθηματικά,
V. η ενίσχυση των θετικών πεποιθήσεων και στάσεων των μαθητών προς τα Μαθηματικά.

Για φέτος η Ε.Μ.Ε. μειώνει το χρηματικό ποσό της συμμετοχής του κάθε μαθητή το οποίο ανέρχεται σε 450€. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν και να συμπληρώσουν τη φόρμα συμμετοχής ηλεκτρονικά από τις ιστοσελίδες της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας (www.hms.gr) αλλά και του Παραρτήματος Τρικάλων (www.emetrikala.gr). Οι εγγραφές θα διαρκέσουν έως τις 15 Ιουνίου.

Παρατηρούμε ότι διαρκώς αυξάνονται οι συμμετοχές, σε σχέση με την κάθε προηγούμενη χρονιά και τούτο γιατί:
1. τα ίδια τα παιδιά λειτουργούν πολλαπλασιαστικά, αφού σχεδόν όλα μένουν ενθουσιασμένα μετά το τέλος του κάθε καλοκαιρινού σχολείου,
2. οι εμπειρίες και οι γνώσεις που κατακτούν είναι μοναδικές,
3. είναι ευδιάκριτο το πνεύμα συνεργασίας ανάμεσα στους διοργανωτές, τους καθηγητές, τους γονείς και τους μαθητές,
4. υπάρχει διαρκής προσπάθεια ενημέρωσης των μαθητών από την Ε.Μ.Ε. μέσω των Παραρτημάτων της ανά νομό, αλλά και των συναδέλφων μας Μαθηματικών.

Τα οφέλη των παιδιών από την παρακολούθηση των Μ.Κ.Σ. είναι πολλά και διαφορετικά για το καθένα. Επιγραμματικά μπορούμε να αναφέρουμε:
1. την ενεργητική διαδικασία μάθησης των μαθητών πέρα από την τετριμμένη καθημερινή διαδικασία σε καλοκαιρινό και εμπλουτισμένο περιβάλλον μάθησης,
2. την κατανόηση, επίλυση και σημασιολογική προσέγγιση των προβλημάτων,
3. τις διαφορετικές και όχι συνηθισμένες μεθόδους επίλυσης ασκήσεων που τους διδάσκουν ειδικευμένοι Μαθηματικοί των Πανεπιστημίων, των ΤΕΙ ή των σχολείων της χώρας,
4. την προσέγγιση και επίλυση ασκήσεων και προβλημάτων που είναι στο πνεύμα των Εθνικών και Διεθνών Μαθηματικών διαγωνισμών ώστε οι μαθητές να είναι κατάλληλα προετοιμασμένοι γι’ αυτούς,
οι μαθητές έρχονται σε επαφή με δυναμικά λογισμικά διατυπώνοντας αρχικά εικασίες και αναζητώντας σχέσεις, ενώ στη συνέχεια προσπαθούν να τις τεκμηριώσουν και να τις αποδείξουν με Μαθηματικό τρόπο.