7ο Εσπερινό Γυµνάσιο Αθηνών

Λιοσίων 42, Αθήνα | Τηλ./Fax: 210 8824370