8ος Παιδικός Σταθμός Αγ. Αρτεμίου

Περιοχή: Άγιος Αρτέμιος
Διεύθυνση: Βαθυκλέους 17, 116 31
Τηλέφωνα: 210 7514742
Διαμέρισμα: 2ο