Ακούμε συχνά για εφήβους που πεθαίνουν ξαφνικά, είτε κατά την ώρα της άσκησης, είτε ακόμη και σε ηρεμία. Γιατί συμβαίνει αυτό;

546752_heart_screenings_22Γράφει ο Ιωάννης Παπαγιάννης, Παιδοκαρδιολόγος, Παιδοκαρδιολογική Κλινική ΜΗΤΕΡΑ

Ακούμε συχνά για παιδιά και εφήβους που πεθαίνουν ξαφνικά, είτε κατά την ώρα της άσκησης, είτε ακόμη και σε ηρεμία. Πολλοί από αυτούς έχουν μάλιστα ελεγχθεί και βρέθηκαν υγιείς! Τι συμβαίνει;
Ο αιφνίδιος θάνατος στους νέους οφείλεται κατά κανόνα σε καρδιακές παθήσεις. Σπανιότερα μπορεί να ευθύνονται αναπνευστικά αίτια, όπως άσθμα.

Οι κυριότερες καρδιακές παθήσεις που οδηγούν σε αιφνίδιο θάνατο στους νέους είναι:

Η υπερτροφική μοκαρδιοπάθεια

Η διατατική μυοκαρδιοπάθεια

Η αρρυθμιογόνος δυσπλασία της δεξιάς κοιλίας

Οι συγγενείς ανωμαλίες των στεφανιαίων αρτηριών

Στένωση της αορτικής βαλβίδας

Άλλες χειρουργημένες ή μη συγγενείς καρδιοπάθειες

Το σύνδρομο μακρού QT

H κατεχολαμινεργική κοιλιακή ταχυκαρδία

Άλλες αρρυθμιoγόνες καταστάσεις όπως σύνδρομο Brugada, WPW κλπ.

To σύνδρομο Marfan

Οι περισσότερες από τις παθήσεις αυτές θα διαγνωσθούν με καλό ιστορικό, καρδιολογική εξέταση και ηλεκτροκαρδιογράφημα, ενώ το υπερηχογράφημα όπου ενδείκνυται θα θέσει τη διάγνωση στις διάφορες μυοκαρδιοπάθειες και συγγενείς καρδιοπάθειες. Κάποιες παθήσεις είναι δυνατόν να διαφύγουν, όπως οι ανωμαλίες των στεφανιαίων και η κατεχολαμινεργική κοιλιακή ταχυκαρδία και μπορεί να απαιτηθούν ειδικές εξετάσεις όπως μαγνητική τομογραφία και δοκιμασία κόπωσης.