Αν είσαι εργαζόμενη μαμά δεν πρέπει να χάσεις το Συνέδριο Ευρωπαϊκής Δράσης DIONE (28/1) – Δήλωσε τη συμμετοχή σου

Μια πολύ ενδιαφέρουσα πρωτοβουλία για την προστασία των εργαζομένων γυναικών, που χρηματοδοτείται από ευρωπαϊκούς πόρους, είναι αυτή της Dione. Πρόκειται για ένα εργαλείο που μπορεί να αποδειχθεί πολύτιμος βοηθός για γυναίκες που αντιμετωπίζουν προκλήσεις στο εργασιακό τους περιβάλλον.

Το έργο DIONE αποσκοπεί στην αντιμετώπιση των προκλήσεων που σχετίζονται με τις απολύσεις γυναικών κατά τη διάρκεια και μετά την εγκυμοσύνη, καθώς και τη διακριτική μεταχείρισή τους λόγω γονικής άδειας.

Μέσω της δημιουργίας μίας διαδικτυακής πλατφόρμας ενημέρωσης, το έργο θέλει να υποστηρίξει όχι μόνο τις γυναίκες που υπήρξαν θύματα διακριτικής προσέγγισης, αλλά και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές όπως και άλλους παράγοντες της αγοράς εργασίας.

Την προσεχή Πέμπτη 28 Ιανουαρίου στις 10:00, θα διεξαχθεί το  Συνέδριο Ευρωπαϊκής Δράσης DIONE για την προστασία των εργαζομένων γυναικών, ιδίως μητέρων ή σε κατάσταση εγκυμοσύνης, οι οποίες κινδυνεύουν με απόλυση ή/και διακριτική μεταχείριση σε βάρος τους.

Στους ειδικούς στόχους της δράσης περιλαμβάνονται:

α) η ενημέρωση των γυναικών και των εργοδοτών/επαγγελματιών της διαχείρισης ανθρωπίνων πόρων σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του έργου τους

β) η στήριξη των δημόσιων αρχών στην αντιμετώπιση συμπεριφορών που εισάγουν διακρίσεις στην αγορά εργασίας

γ) η συμβουλευτική και νομική υποστήριξη των θυμάτων διακρίσεων κατά την άσκηση των δικαιωμάτων τους.

Μπορείτε να εξασφαλίσετε την διαδικτυακή σας παρουσία πατώντας εδώ