Αν κολλήσουν τα αβγά στο χαρτόνι…

Eggs
Αν τύχει να κολλήσουν τα αβγά στο χαρτόνι τότε θα πρέπει να το τοποθετήσετε σε ένα ρηχό ταψί και να προσθέσετε νερό, μέχρι το μέσο των αβγών.

Το νερό θα βοηθήσει να ξεκολλήσουν τα αβγά χωρίς να σπάσουν.