Ανακαλείται αντισηπτικό χεριών – Υπάρχει κίνδυνος μόλυνσης

Για την ανάκληση επικίνδυνου αντισηπτικού ενημερωθήκαμε από το δελτίο για τα µη ασφαλή προϊόντα του Συστήµατος Ταχείας Ανταλλαγής Πληροφοριών (RAPEX).

Αυτό είναι το αντισηπτικό χεριών που ανακαλείται

Risk type: Fire, Health risk / other

Category: Chemical products

Μάρκα: Vecteur Energy

Μοντέλο: Argent Colloïdal 200 ppm, Lavande

Barcode: 3 416381 960531

Χημικός Κίνδυνος. Το προϊόν περιέχει ανεπαρκή ποσότητα αιθανόλης (μετρούμενη τιμή: ≤ 35%). Κατά συνέπεια, ενδέχεται να μην σκοτώσει βακτήρια ή ιούς, οι οποίοι στη συνέχεια θα μπορούσαν να φτάσουν στον χρήστη, αυξάνοντας τον κίνδυνο μόλυνσης. Επιπλέον, η παρουσία αιθανόλης δεν συνοδεύεται από τα αντίστοιχα σαφώς ορατά και κατάλληλα εικονογράμματα και προειδοποιήσεις κινδύνου. Επομένως, οι χρήστες δεν έχουν εμφανείς πληροφορίες σχετικά με την ευφλεκτότητα του προϊόντος, το οποίο παρουσία μιας πηγής ανάφλεξης, θα μπορούσε να οδηγήσει σε πυρκαγιά. Το προϊόν δεν συμμορφώνεται με τους κανονισμούς για τα βιοκτόνα και την ταξινόμηση, επισήμανση και συσκευασία (CLP).

Άμεση ανάκληση του προϊόντος από την αγορά.

Χώρα Καταγωγής: Γαλλία

Η προειδοποίηση υποβλήθηκε από την Γαλλία

Δείτε το κείμενο της ανάκλησης εδώ