Ανακαλείται από την αγορά βραστήρας – Υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας

Για την ανάκληση από την αγορά βραστήρα λόγω κινδύνου ηλεκτροπληξίας  ενημερωθήκαμε μέσω του συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης για τα επικίνδυνα προϊόντα που κυκλοφορούν στην αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Αυτός είναι ο βραστήρας που ανακαλείται

Βραστήρας
Εμπορικό σήμα: BLUPOP
Τύπος/αριθμός μοντέλου:  BEN203KS
γραμμωτός κώδικας:  Άγνωστο
Αριθμός παρτίδας:  Άγνωστο
Είδος κινδύνου:  Ηλεκτροπληξία
 Το βύσμα του ηλεκτρικού δικτύου έχει λανθασμένες διαστάσεις και δεν είναι επαρκώς γειωμένο . Κατά συνέπεια, ένα πρόσωπο μπορεί να το αγγίξει κατά την εισαγωγή του πρίζα και να πάθει ηλεκτροπληξία.
Το προϊόν δεν πληροί τις απαιτήσεις της οδηγίας για τη χαμηλή τάση και του σχετικού ευρωπαϊκού προτύπου EN 60335-2-15.
Η προειδοποίηση υποβλήθηκε από:  Ηνωμένο Βασίλειο
O εν λόγω βραστήρας διατίθεται και από ελληνικά καταστήματα όσο και eshops καλό θα είναι αν το έχετε αγοράσει να σταματήσετε να το χρησιμοποιείτε

Απόσυρση του προϊόντος από την αγορά

Δείτε το κείμενο της ανάκλησης εδώ