Απαγορεύτηκε διαφήμιση του οίκου Yves Saint Laurent λόγω σκελετωμένου μοντέλου

428E68C1D97C60C1350F2B3681E820EFΘύελλα αντιδράσεων προκάλεσε η %B