Απαραίτητος ο έλεγχος και η αδειοδότηση των 67 Μονάδων Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής – Στόχος ο περιορισμός των πολύδυμων κυήσεων

Pregnant-female

Με τον όρο υποβοηθούμενη αναπαραγωγή εννοούμε τις τεχνικές που σκοπό έχουν την επίτευξη κύησης.

Ανάλογα με το αίτιο (ανδρικός ή γυναικείος παράγοντας, συνδυασμός ή ανεξήγητη υπογονιμότητα) κάθε ζευγάρι αντιμετωπίζεται ξεχωριστά και διαμορφώνεται από κοινού η στρατηγική αντιμετώπισης του προβλήματος. Οι τεχνικές υποβοηθούμενης αναπαραγωγής περιλαμβάνουν:

Παρακολούθηση της ωοθυλακιορρηξίας (σε φυσικό κύκλο, χωρίς φαρμακευτική αγωγή)
Φαρμακευτική διέγερση των ωοθηκών (με σκοπό την πολλαπλή ανάπτυξη ωοθυλακίων)
Ενδομητρική σπερματέγχυση
Εξωσωματική Γονιμοποίηση

Σήμερα, η υποβοηθούμενη αναπαραγωγή αποτελεί μέθοδο ευρύτατα διαδεδομένη με τη χώρα μας να πρωτοστατεί, αφού όλοι και περισσότερα ζευγάρια από το εξωτερικό επιλέγουν να ταξιδέψουν μέχρι εδώ για αναπαραγωγικούς λόγους. Αυτό βέβαια καθιστά τη διασφάλιση της σωστής λειτουργίας των Μονάδων Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής και την προσβασιμότητα των πολιτών σε ασφαλείς υπηρεσίες εξωσωματικής γονιμοποίησης επιβεβλημένη.
Για το λόγο αυτό, ο Καθ. Αριστείδης Αντσακλής ανακοίνωσε πριν από λίγες ημέρες την επανεκκίνηση της λειτουργίας της «Εθνικής Αρχής Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής» (Ε.Α.Ι.Υ.Α.).
Περιγράφοντας την παρούσα κατάσταση στη χώρα μας στο πεδίο της υποβοηθούμενης αναπαραγωγής (Υ.Α.), τα μέλη της Αρχής αναφέρθηκαν στη σημασία της εκπλήρωσης των αρμοδιοτήτων της Ε.Α.Ι.Υ.Α.. Οι 67 Μονάδες Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής (Μ.Υ.Α.), που λειτουργούν στην Ελλάδα σήμερα, θα πρέπει άμεσα να ελεγχθούν και να αδειοδοτηθούν με κριτήρια που περιγράφονται στο ελληνικό νομοθετικό πλαίσιο. Ειδικό λογισμικό, που βρίσκεται υπό σχεδιασμό, θα διασυνδέει ηλεκτρονικά την Αρχή με όλες τις Μ.Υ.Α., προκειμένου να αναφέρονται, σε πραγματικό χρόνο, οι θεραπευτικές διαδικασίες στις οποίες υποβάλλονται στα ενδιαφερόμενα ζευγάρια. Με τον τρόπο αυτό θα υπάρχει ιχνηλασιμότητα του βιολογικού υλικού καθώς και πρόληψη ενδεχόμενων ανεπιθύμητων συμβάντων, όπως ορίζουν οι σχετικές κοινοτικές οδηγίες.
Στις προτεραιότητες της Ε.Α.Ι.Υ.Α. για το 2014 περιλαμβάνεται η πλήρης καταγραφή και αξιολόγηση των 15.000 περίπου κύκλων εξωσωματικής γονιμοποίησης, που πραγματοποιούνται ετησίως στην Ελλάδα.

Σκοπός της καταγραφής είναι πρωτίστως η προστασία και η αντικειμενική ενημέρωση των πολιτών που αναζητούν υπηρεσίες εξωσωματικής γονιμοποίησης σχετικά με τα ποσοστά επιτυχίας των διαφόρων Μ.Υ.Α. Το «άνοιγμα» της Αρχής προς το ευρύ κοινό περιλαμβάνει και την άμεση παροχή «ειδικής άδειας» σε περιπτώσεις όπως αυτή των οροθετικών ασθενών, της παρένθετης μητρότητας και της μεταθανάτιας χρήσης βιολογικού υλικού για τεκνοποίηση.
Θεμελιώδους σημασίας είναι η πρόσφατη νομοθετική παρέμβαση της Αρχής, ως προς την οριοθέτηση του μέγιστου αριθμού μεταφερόμενων γονιμοποιημένων ωαρίων σε ομάδες υποβοηθούμενων προσώπων, ανάλογα με την ηλικία και τις ιατρικές ενδείξεις. Σκοπός της οριοθέτησης είναι ο περιορισμός των πολύδυμων κυήσεων, οι οποίες ενέχουν σοβαρούς κινδύνους, τόσο για τα νεογνά, όσο και για τις μητέρες. Ο περιορισμός των κυήσεων υψηλού κινδύνου αποτελεί μια πρακτική, η οποία εφαρμόζεται εδώ και πάνω από μια δεκαετία στη πλειονότητα των ευρωπαϊκών κρατών. Στην Ελλάδα θεσμοθετήθηκε πρόσφατα με το Ν.2589/2014.
Σε ερωτήσεις των δημοσιογράφων οι εκπρόσωποι της Αρχής αναφέρθηκαν στην ολοένα αυξανόμενη ζήτηση διασυνοριακής θεραπείας υπογόνιμων ζευγαριών από το εξωτερικό στη χώρα μας. Η Αρχή αντιμετωπίζει θετικά τη προσέλκυση αλλοδαπών ζευγαριών και την αποδίδει στο υψηλό επιστημονικό επίπεδο των εγχώριων μονάδων υποβοηθούμενης αναπαραγωγής σε συνδυασμό με το φιλελεύθερο και εκσυγχρονισμένο νομοθετικό πλαίσιο της Ελλάδας. Σε κάθε περίπτωση όμως οι εκπρόσωποι της Αρχής τονίζουν τη σημασία της λειτουργίας των Μ.Υ.Α. εντός βιοηθικών και επιστημονικών πλαισίων, όπως ορίζονται από το νόμο.
Ο Πρόεδρος της Ε.Α.Ι.Υ.Α., Καθ. Αριστείδης Αντσακλής, ανέφερε χαρακτηριστικά: «Είναι ιδιαίτερα σημαντικό το γεγονός της επαναδραστηριοποίησης της Αρχής, καθώς ο ενεργά ρυθμιστικός της ρόλος θα παρέχει εχέγγυα αξιοπιστίας στα υπογόνιμα ζευγάρια και θα ενισχύσει την ευγενή άμιλλα των Μονάδων Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής. Η λειτουργία της Αρχής ήρθε να καλύψει ένα σημαντικό κενό στο πεδίο της Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής και ευελπιστούμε ότι σύντομα θα συμβάλει σε συστημικές βελτιώσεις που θα εξυπηρετούν πάνω απ’ όλα τους ανθρώπους που επιθυμούν να γίνουν γονείς».