Αποθήκευση με χρωματικούς κώδικες!

Για να μπορούν τα παιδιά να τακτοποιούν θα πρέπει η βιβλιοθήκη και όλη η οργάνωση να είναι στα μέτρα τους. Χαμηλές βιβλιοθήκες σημαίνει ότι έχουν εύκολη πρόσβαση και στο παιχνίδι και στην τακτοποίηση!

2

Δώστε λύση στο συμμάζεμα των παιχνιδιών, υιοθετώντας τη λύση του χρωματικού κώδικα.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα σύστημα χρωματικού κώδικα για την αποθήκευση και οργάνωση των  παιχνιδιών στο δωμάτιο των παιδιών ή στο σαλόνι.

3

Κάθε παιδί έχει ένα χρώμα δοχείων, ώστε να ξέρει τι παιχνίδια πηγαίνουν, σε ποιους κάδους. Τα  μεγάλα, ανοιχτά κουτιά είναι ιδανικά για την αποθήκευση ογκωδών  παιδικών παιχνιδιών, και μπορεί εύκολα να το χειριστούν τα μικρά χεράκια.

Μπορείτε ακόμα, να χρησιμοποιήσετε γυάλινα διάφανα δοχεία για τα μικροαντικείμενα των παιδιών, όπως χρώματα!