Ας παίξουμε με λέξεις!

Ποιες είναι οι 4 πρώτες λέξεις που βλέπετε;

Διασκεδάστε με τους φίλους σας και μάθετε καινούριες λέξεις!