Αιμορροφιλία: Αισιοδοξία από τη χορήγηση νέου θεραπευτικού παράγοντα

Η αιμορροφιλία Α και Β χαρακτηρίζεται από διαταραχή της ισορροπίας της αιμόστασης, λόγω ανεπάρκειας των παραγόντων VIII και IX αντίστοιχα, γεγονός που οδηγεί σε ανεπαρκή παραγωγή θρομβίνης. Στόχος όλων των θεραπειών για την αιμορροφιλία είναι η αποκατάσταση της αιμοστατικής ισορροπίας και η βελτίωση της παραγωγής θρομβίνης.

 

Το fitusiran είναι ένας υπό έρευνα θεραπευτικός παράγοντας παρεμβολής RNA χορηγούμενος υποδορίως άπαξ μηνιαίως, ο οποίος αναπτύσσεται για τη θεραπεία των ατόμων με αιμορροφιλία Α και Β, με ή χωρίς αναστολείς. Το fitusiran έχει σχεδιαστεί να στοχεύει την αντιθρομβίνη, μία πρωτεΐνη που αναστέλλει την πήξη του αίματος, με στόχο την προώθηση επαρκούς παραγωγής θρομβίνης, ώστε να αποκαθίσταται η φυσιολογική ισορροπία της αιμόστασης και να προλαμβάνονται οι αιμορραγίες. Το fitusiran χρησιμοποιεί την τεχνολογία σύζευξης ESC-GalNAc της Alnylam, που επιτρέπει την υποδόρια χορήγηση  με ενισχυμένη  δραστικότητα και διάρκεια. Επί του παρόντος, το fitusiran βρίσκεται υπό κλινική διερεύνηση και δεν έχει αξιολογηθεί από καμία ρυθμιστική αρχή.

 

 

Σήμερα ανακοινώνονται θετικά μακροχρόνια αποτελέσματα αποτελεσματικότητας και ασφάλειας για το fitusiran, βάσει ενδιάμεσης ανάλυσης της μελέτης επέκτασης Φάσης 2 σε άτομα με αιμορροφιλία Α και Β, με ή χωρίς αναστολείς

 

  • Το fitusiran, μία υπό ανάπτυξη νέα RNAi θεραπεία, μπορεί δυνητικά να μετασχηματίσει τη θεραπευτική αντιμετώπιση της αιμορροφιλίας με μία μηνιαία υποδόρια χορήγηση σε άτομα με αιμορροφιλία Α και Β, με ή χωρίς αναστολείς.
  • Μακροχρόνια ερευνητικά δεδομένα δείχνουν ότι η προφυλακτική θεραπεία με fitusiran εξασφαλίζει μία σταθερή μείωση του ετήσιου ποσοστού αιμορραγίας στους ασθενείς με μέτρια έως σοβαρή αιμορροφιλία Α και Β, με ή χωρίς αναστολείς.

 

Ασφάλεια και αποτελεσματικότητα

 Νέα δεδομένα σχετικά με την αποτελεσματικότητα και την ασφάλεια του fitusiran, ενός υπό έρευνα θεραπευτικού παράγοντα παρεμβολής RNA (RNAi) χορηγούμενου υποδορίως άπαξ μηνιαίως, για τη θεραπεία της αιμορροφιλίας A και B, με ή χωρίς αναστολείς, ανακοινώθηκαν σε μια έκτακτη ανακοίνωση στο πλαίσιο της διαδικτυακής συνόδου της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Αιμορροφιλίας (World Federation of Hemophilia).

 

Μακροχρόνια ενδιάμεσα αποτελέσματα από την ανοικτή μελέτη επέκτασης Φάσης 2 υποστηρίζουν τη δυνατότητα του fitusiran να αποκαθιστά την αιμοστατική ισορροπία και να μειώνει το ετήσιο ποσοστό αιμορραγίας (ABR) σε χρονικό διάστημα έως και 57 μηνών.

 

«Αυτά τα νέα ενδιάμεσα αποτελέσματα υποστηρίζουν τη δυνατότητα του fitusiran να  τροποποιήσει τη θεραπευτική αντιμετώπιση της αιμορροφιλίας, με στόχο να προσφέρει στους ασθενείς σταθερή προστασία από αιμορραγίες με μόλις μία μηνιαία υποδόρια χορήγηση», δήλωσε ο Dietmar Berger, Global Head of Development της Sanofi. «Συνεχίζουμε να αναβαθμίζουμε το χαρτοφυλάκιό μας με θεραπείες με παράγοντα και χωρίς παράγοντα, οι οποίες θα είναι σε θέση να παρέχουν στα άτομα με αιμορροφιλία ένα ευρύ φάσμα θεραπευτικών επιλογών που να ταιριάζουν στις εξατομικευμένες ανάγκες τους. Συνεχίζουμε να ερευνούμε το κλινικό προφίλ του fitusiran στο πλαίσιο του προγράμματος Φάσης 3 ATLAS, με αναμενόμενα αποτελέσματα το πρώτο εξάμηνο του 2021, ανυπομονώντας να προσφέρουμε αυτήν την καινοτόμο θεραπεία σε ασθενείς παγκοσμίως.

 

Η ανοικτή μελέτη επέκτασης Φάσης 2

Η ανοικτή μελέτη επέκτασης Φάσης 2 αξιολογεί τη μακροχρόνια αποτελεσματικότητα και ασφάλεια του fitusiran σε ασθενείς με μέτρια ή σοβαρή αιμορροφιλία Α και Β, με ή χωρίς αναστολείς, οι οποίοι είχαν συμμετάσχει σε προηγούμενη μελέτη του fitusiran. Τα συγκεκριμένα δεδομένα αξιολόγησαν 34 συμμετέχοντες ασθενείς, οι οποίοι λάμβαναν μηνιαίες σταθερές δόσεις 50 mg ή  80 mg fitusiran και παρακολουθούνταν για χρονικό διάστημα έως και 4,7 ετών, με διάμεση έκθεση 2,6 ετών. Κατά την ημερομηνία αποκοπής δεδομένων (10 Μαρτίου, 2020), τα ενδιάμεσα αποτελέσματα ήταν τα εξής:

 

  • Η άπαξ μηνιαίως υποδόρια χορήγηση του fitusiran σε ασθενείς με αιμορροφιλία Α και Β, με ή χωρίς αναστολείς, κατέδειξε σταθερή μείωση της αντιθρομβίνης (μείωση κατά περίπου 75% από την έναρξη), γεγονός που οδήγησε σε διάμεσες ανώτατες τιμές θρομβίνης που παρέμειναν στο κατώτερο άκρο του εύρους τιμών που παρατηρήθηκε σε υγιείς εθελοντές.
  • Χαμηλό συνολικό διάμεσο ετήσιο ποσοστό αιμορραγίας (ABR) με τιμή 0,84. Η μέση τιμή ABR στην υποομάδα χωρίς αναστολείς ήταν 1,01, σε σύγκριση με μέση τιμή ABR προ μελέτης 2 σε ασθενείς που έλαβαν προηγουμένως προφυλακτική θεραπεία, και 12,0 σε ασθενείς που έλαβαν προηγουμένως θεραπεία κατ’ επίκληση. Στην υποομάδα αναστολέων, η μέση τιμή ABRs ήταν 0,44, σε σύγκριση με μέση τιμή ABRs προ μελέτης 42,0.
  • Χαμηλή συνολική τιμή αυθόρμητων αιμορραγιών (με συνολική μέση τιμή 0,38). Η μέση τιμή αυθόρμητων ABRsανά υποομάδα ήταν 0,33 (χωρίς αναστολείς) και 0,39 (με αναστολείς).
  • Δεν ανιχνεύθηκε σχηματισμός αντισωμάτων έναντι του φαρμάκου.

 

Καταγραφή ανεπιθύμητων ενεργειών

Κατά την αποκοπή των δεδομένων στις 10 Μαρτίου 2020, η θεραπεία με fitusiran ήταν γενικώς καλά ανεκτή. Οι αναφερόμενες σοβαρές ανεπιθύμητες ενέργειες με το fitusiran περιελάμβαναν ένα συμβάν κολπικής θρόμβωσης κι ένα συμβάν αυξημένων τιμών ηπατικών τρανσαμινασών. Καταγράφηκε ένας θάνατος στο πλαίσιο της μελέτης το 2017, λόγω θρόμβωσης των φλεβωδών κόλπων του εγκεφάλου, η οποία είχε αρχικά διαγνωστεί ως υπαραχνοειδής αιμορραγία. Κατόπιν τούτου αναθεωρήθηκαν οι κατευθυντήριες οδηγίες  διαχείρισης αιμορραγίας τον Δεκέμβριο του 2017. Οι πιο συχνά αναφερόμενες ανεπιθύμητες ενέργειες (≥5 ασθενείς) περιελάμβαναν αύξηση των τιμών της αμινοτρανσφεράσης της αλανίνης (29%), πονοκέφαλο (27%), ερύθημα στο σημείο έγχυσης (21%), ρινοφαρυγγίτιδα (21%), λοίμωξη του ανώτερου αναπνευστικού (18%), διάρροια (18%), αρθραλγία (18%), πόνο στην πλάτη (18%) και αύξηση των τιμών των τρανσαμινασών (15%).

 

 

 

 

Δείτε τα προγράμματα Ψυχικής Υγείας του Πανεπιστήμιου Αιγαίου

Τα Προγράμματα Ψυχικής Υγείας του Πανεπιστήμιου Αιγαίου ανακοινώνουν την έναρξη εγγραφών στον πιο δημιουργικό και πολύπλευρο κύκλο κατάρτισης που έχει προσφερθεί από ελληνικό πανεπιστήμιο.

Η ολοκληρωμένη εμπειρία περιλαμβάνει

Α. Γνωστικός Τομέας

(https://bit.ly/3i8Vo87 )

Μοριοδοτούμενα Προγράμματα Κατάρτισης στη -Γενική, Ειδική και Διαπολιτισμική Εκπαίδευση

-Κατάρτιση Στελεχών Εκπαίδευσης στη Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων

-Ψυχολογία

-Συμβουλευτική, Νευρογλωσσικό Προγραμματισμό, Coaching

(https://bit.ly/3i8Vo87 )

Ευέλικτα Προγράμματα στους τομείς:

-Τουρισμού

-Υπολογιστών και ασφαλείας δικτύων

-Διατροφής και διαιτολογίας

-Λογιστικής

-Οικονομικών και Διοίκησης Επιχειρήσεων

Σε συνεργασία με την εταιρεία Vellum με διπλή βεβαίωση παρακολούθησης απότο Πανεπιστήμιο Αιγαίου και το ΕΛΚΕΔΙΜ

(https://www.vellum.org.gr) και

(https://bit.ly/3i8Vo87)

Β. Τέχνες και Εικαστικά

(υπό την Αιγίδα της UNESCO & ΙΑΑ : https://m.facebook.com/teriadeppy )

Εργαστήρια Εικαστικών και Τέχνης Μουσειακή Αγωγή και Θεραπεία μέσω Τέχνης

(δια ζώσης στο Μουσείο Στρατή Θρασ. Ελευθεριάδη-Teriade, μέσω ειδικής μορφωτικής συμφωνίας με τα Προγράμματα Ψυχικής Υγείας και διαδικτυακά μέσω των προγραμμάτων. Το Μουσείο Τεριάντ αποτελεί έναν άγνωστο πολιτιστικό θησαυρό παγκόσμιας εμβέλειας και εδράζει στη Λέσβο. Στις αίθουσες του Μουσείου εκτίθενται έργα γνωστών Ελλήνων και ξένων καλλιτεχνών. Πιο συγκεκριμένα, φιλοξενούνται αντίτυπα από τις εκδόσεις των «Μεγάλων Βιβλίων» και VERVE, με λιθογραφίες των Σαγκάλ, Ματίς, Πικάσο, Λεζέ κ.α. καθώς και αντίγραφα μεσαιωνικών χειρογράφων)

Γ. Ενίσχυση του ακαδημαϊκού προφίλ των συμμετεχόντων

Συμμετοχή σε ψηφιακά συνέδρια και δημοσίευση εργασιών σε επιστημονικά περιοδικά με κριτές για τη διασφάλιση της μέγιστης δυνατής μοριοδότησης

(https://bit.ly/2Bhijxl ) και (https://bit.ly/3hCrN6v )

Ήδη διεξάγεται με μεγάλη επιτυχία το πρώτο ψηφιακό συνέδριο με τίτλο ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ του Πανεπιστήμιου Αιγαίου

Δείτε εδώ: https://bit.ly/3eUB88n

Πληροφορίες: 2251036580 και 2251036520

http://ppy.aegean.gr

https://papanis.wordpress.com

http://www.psichologia.gr

 

Τώρα- Φωτιά σε σχολικό στην Εθνική Οδό

Φωτιά έχει ξεσπάσει σε μεγάλο όχημα στην Εθνική Οδό ανάμεσα στην έξοδο για Νέα Φιλαδέλφεια και Αχαρνών.

Σύμφωνα με πληροφορίες που είχαμε από την Πυροσβεστική Υπηρεσία, αυτήν τη στιγμή σπεύδουν δυο οχήματα της Πυροσβεστικής στο σημείο. Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι πρόκειται για σχολικό και ότι δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς.

Παιδικά Χωριά SOS: “Τα ιδρύματα είναι το πλέον ακατάλληλο πλαίσιο για το μεγάλωμα ενός παιδιού”

Καθώς προχωρά σταδιακά η εφαρμογή του νόμου για την ταχύτερη αποκατάσταση των παιδιών που βρίσκονται σε ιδρύματα, τα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος κρίνουν απαραίτητη την έναρξη του κοινωνικού διαλόγου γύρω από τα ζητήματα παιδικής προστασίας, αλλά και τη βελτίωση του σχετικού θεσμικού πλαισίου καταθέτοντας μια σειρά από προτάσεις.

«Τα παιδιά που χρειάζονται προστασία είναι ένας πληθυσμός που δεν έχει φωνή. Πρέπει να αποκτήσουν φωνή μέσα από τους φορείς που έχουν αναλάβει τη φροντίδα τους» επισημαίνει ο Στέργιος Σιφνιός, διευθυντής συνηγορίας του οργανισμού. «Βασικό κύτταρο για το μεγάλωμα ενός παιδιού είναι η βιολογική οικογένεια. Όταν ένα παιδί φτάνει στο σύστημα, επειδή υπάρχει κάποιο πρόβλημα ή μια σημαντική δυσκολία, το πρώτο βήμα που θα έπρεπε να γίνεται από την Πολιτεία είναι η στήριξη της βιολογικής οικογένειας, προκειμένου το παιδί να μην απομακρυνθεί, εφόσον είναι δυνατόν. Αυτό, δυστυχώς, δεν συμβαίνει σήμερα» εξηγεί ο κ. Σιφνιός. Με βάση την πολυετή εμπειρία τους, τα στελέχη των Παιδικών Χωριών SOS εκτιμούν ότι – υπό την προϋπόθεση της συστηματικής στήριξης – έως και το 30% των περιπτώσεων θα μπορούσαν να παραμείνουν με τους βιολογικούς γονείς.

Παιδικά Χωριά SOS: “Οι οικογένειες βλέπουν την αναδοχή σαν όχημα προς τον στόχο τους”
Στην περίπτωση, ωστόσο, που είναι απαραίτητο το παιδί να απομακρυνθεί από το περιβάλλον του, χρειάζονται επίσης βελτιώσεις του θεσμικού πλαισίου αλλά και αλλαγή της κουλτούρας, τόσο της κοινωνίας, όσο και εκπαίδευση όσων εργάζονται στο πεδίο. «Η διαδικασία που ακολουθείται είναι η εισαγγελική εντολή που θα οδηγήσει το παιδί σε ένα ίδρυμα, δίχως έλεγχο, με την πρόβλεψη μάλιστα της μακροχρόνιας παραμονής του σε αυτό» λέει ο κ. Σιφνιός και επιμένει: «Τα ιδρύματα είναι το πλέον ακατάλληλο πλαίσιο για το μεγάλωμα ενός παιδιού, ακόμα και αν πρόκειται για το καλύτερο ίδρυμα του κόσμου. Όσο περισσότερο παραμένει ένα παιδί στον ιδρυματισμό, τόσο αποκλίνει η ανάπτυξη του». Η θεραπεία του προβλήματος έρχεται με την αναδοχή ή/και την υιοθεσία, την οικογενειακή αποκατάσταση δηλαδή σε ένα άλλο πλαίσιο. «Η κοινωνία πρέπει να γίνει σύμμαχος στην αλλαγή. Ο στόχος είναι ένας: η μείωση της παραμονής των παιδιών στα ιδρύματα. Τα ιδρύματα δεν είναι λύση, πόσο μάλλον αυτονόητη λύση, όπως συμβαίνει στην Ελλάδα. Ωστόσο, η κοινωνία είναι ανέτοιμη. Οι οικογένειες επιθυμούν υιοθεσία και βλέπουν την αναδοχή σαν όχημα προς τον στόχο τους. Απαιτείται κοινωνική εκπαίδευση» τονίζει ο κ. Σιφνιός.

Επιπλέον, τα Παιδικά Χωριά SOS προτάσσουν δύο εξαιρετικά σημαντικές βελτιώσεις στο υπάρχον πλαίσιο. Κατ’ αρχάς την θέσπιση κανονισμών λειτουργίας των ιδρυμάτων προστασίας. Όπως υπογραμμίζει ο γενικός διευθυντής του οργανισμού, Γιώργος Πρωτόπαππας «αυτή τη στιγμή υπάρχουν μόνο κτηριακές προδιαγραφές και απαιτείται μια δήλωση προσωπικού, χωρίς ωστόσο συγκεκριμένες προϋποθέσεις ως προς τους εργαζόμενους και τους φροντιστές στα ιδρύματα. Είναι απαραίτητη η θέσπιση πλαισίου λειτουργίας με ποιοτικά και παιδαγωγικά κριτήρια και ο έλεγχος των ιδρυμάτων με βάση αυτά και όχι μόνο για το αν διαθέτουν πυροσβεστήρες». Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει εκδώσει σχετικές οδηγίες από το 2005, ενώ και ο ΟΗΕ, συμπληρωματικά προς τον Χάρτη των Δικαιωμάτων του Παιδιού, προωθεί τις κατευθυντήριες γραμμές για την εξωοικογενειακή φροντίδα.

Κατά δεύτερον, την καλύτερη στελέχωση και την εκπαίδευση όσων εργάζονται στο πεδίο, με συμπράξεις μάλιστα μεταξύ δημόσιων και ιδιωτικών φορέων. «Με το νέο νόμο, η ευθύνη της παρακολούθησης της αναδοχής πέφτει στα ιδρύματα. Αλλά το πώς τα ιδρύματα θα την υλοποιήσουν είναι άνευ κριτηρίων από την Πολιτεία. Επίσης, η αξιολόγηση του υποψήφιου ανάδοχου γίνεται μόνο από κοινωνικό λειτουργό, ενώ θα έπρεπε τουλάχιστον να γίνεται και από ψυχολόγο. Αυτό είναι ζήτημα στελέχωσης. Από τη στιγμή που ο στόχος είναι η αποϊδρυματοποίηση, χρειάζεται το θεσμικό πλαίσιο υποστήριξης της και η καλλιέργεια αυτής της κουλτούρας μέσω της εκπαίδευσης όσων δραστηριοποιούνται στην παιδική προστασία. Αλλιώς οι αναδοχές θα αποτυγχάνουν και τα παιδιά, που θα επιστρέφουν στα ιδρύματα, θα υφίστανται επαναλαμβανόμενο τραύμα» εξηγεί ο κ. Σιφνιός.

Με βάση το μητρώο που για πρώτη φορά δημιουργείται στη χώρα μας στο πλαίσιο της εφαρμογής του νέου νόμου, τα ιδρύματα που δραστηριοποιούνται στην παιδική προστασία είναι 82, μεταξύ των οποίων δημόσια, ιδιωτικά και εκκλησιαστικά, ενώ τα παιδιά που ζουν σε αυτά εκτιμώνται έως 3.000. «Όσο η Πολιτεία δεν αντιλαμβάνεται ότι και αυτά τα παιδιά αφορούν το μέλλον της χώρας, θα τα βρίσκει μπροστά της» καταλήγει ο γενικός διευθυντής των Παιδικών Χωριών SOS, Γιώργος Πρωτόπαππας.

Πηγή: ΑΠΕ

COVID-19: Οι εστίες υπερ-μετάδοσης είναι ο κύριος παράγοντας διασποράς του ιού

Μία θρησκευτική τελετή στην οποία πήγε όλο το χωριό. Μία συνάντηση συγγενών για να δουν ένα δικό τους άνθρωπο που επέστρεψε από μακρά απουσία στο εξωτερικό. Είναι μερικές μόνο χαρακτηριστικές περιπτώσεις που οδηγήσαν, αμέσως μετά, σε σημαντική αύξηση κρουσμάτων της νόσου COVID-19 στην Ελλάδα.

Ανάλογα παραδείγματα έχουν καταγραφεί και σε άλλες χώρες: μία μεγάλη εκδήλωση σε εκκλησία της Νότιας Κορέας, ένας γάμος με πολλούς καλεσμένους στην Ιορδανία και πιο πρόσφατα, η περίπτωση του εργοστασίου επεξεργασίας κρέατος στη Γερμανία, ήταν οι αιτίες για μεγάλο αριθμό κρουσμάτων σε περιοχές όπου φαινόταν πως η πανδημία βρισκόταν υπό σχετικό έλεγχο. Τι ακριβώς σημαίνει αυτό;

Από την έναρξη της πανδημίας έχει γίνει πολλή συζήτηση για το R0, τον δείκτη μετάδοσης του νέου κορονοϊού SARS-CoV-2, που ουσιαστικά μετρά τον μέσο αριθμό ατόμων στα οποία ένας ασθενής μεταδίδει τον ιό όταν δεν έχουν ληφθεί μέτρα προστασίας. Ο R0 για τον SARS-CoV-2 εκτιμάται ότι κυμαίνεται μεταξύ 2 και 3 και εάν υποχωρήσει στο 1 θεωρείται ότι η πανδημία βρίσκεται σε ύφεση. Ωστόσο, ο συγκεκριμένος δείκτης δεν μπορεί να αποτυπώσει τις διαφορές που υπάρχουν μεταξύ των ασθενών σε ό,τι αφορά την «ένταση» με την οποία μεταδίδουν τον ιό. Σε αυτή την περίπτωση πιο αντιπροσωπευτικός είναι ο παράγοντας διασποράς, γνωστός τους επιδημιολόγους ως δείκτης «k», ο οποίος καταγράφει το διαφορετικό εύρος διασποράς του ιού από ασθενή σε ασθενή και άρα μπορεί να εντοπίσει πιθανές εστίες υπερ-μετάδοσης. Όσο λιγότερα είναι τα περιστατικά που είναι υπεύθυνα για το σύνολο των κρουσμάτων στην κοινότητα, τόσο χαμηλότερος είναι ο αριθμός του δείκτη k.

«Υπάρχουν πλέον όλο και πιο ισχυρές ενδείξεις ότι οι εστίες υπερ-μετάδοσης είναι εξαιρετικά κρίσιμος παράγοντας για τη συνολική διασπορά του SARS-CoV-2», σημειώνει το Κέντρο Κλινικής Επιδημιολογίας & Έκβασης Νοσημάτων – CLEO (cleoresearch.org). Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα της Νότιας Κορέας, όπου έως τις αρχές Ιουνίου είχαν καταγραφεί συνολικά 1.088 κρούσματα και μόλις 4 θάνατοι από COVID-19, χωρίς μάλιστα να επιβληθεί lockdown αλλά μόνο με εντατική ιχνηλάτηση των κρουσμάτων και στοχευμένους περιορισμούς κυρίως σε ό,τι αφορά τις δημόσιες συγκεντρώσεις και το συνωστισμό. Ωστόσο τις τελευταίες εβδομάδες, μόλις αυτά τα μέτρα χαλάρωσαν, καταγράφηκε αύξηση κρουσμάτων, η οποία εντοπίστηκε σε δύο εστίες: μία εταιρεία συσκευασίας τροφίμων και ένα συγκρότημα κατοικιών.

Λίγοι μεταδίδουν τον ιό σε πολλούς

Πρόσφατη μελέτη (σε αρχικό στάδιο) των επιδημιολόγων Dillon C. Adam και Benjamin J. Cowling, που εξέτασε την περίπτωση του Χονγκ Κονγκ –όπου επίσης υπήρξε επιτυχημένη διαχείριση της πανδημίας– επιβεβαιώνει ότι οι εστίες υπερ-μετάδοσης ήταν ο κύριος παράγοντας διασποράς του ιού. Από ένα σύνολο 349 κρουσμάτων που καταγράφηκαν τοπικά, τα 196 συνδέονταν με μόλις 6 εστίες υπερ-μετάδοσης. Είναι χαρακτηριστικό ότι μόλις ένα άτομο φέρεται να μετέδωσε τον ιό σε 73 άλλους ανθρώπους, καθώς επισκέφτηκε διάφορα μπαρ στο τέλος Μαρτίου. Οι άλλες περιπτώσεις εστιών υπερ-μετάδοσης αφορούσαν γάμους, ναούς, δείπνα, πάρτι και χώρους διασκέδασης. Συνολικά, μόλις το 20% των περιστατικών (όλα σχετιζόμενα με κοινωνικές συναθροίσεις) ευθυνόταν για το 80% των κρουσμάτων, αριθμός που τοποθετεί τον παράγοντα διασποράς k για τον SARS-CoV-2 στο 0,45. Εξίσου εντυπωσιακό είναι και το γεγονός ότι το 70% των ατόμων που προσβλήθηκαν από τον ιό δεν τον μετέδωσαν σε κάποιον άλλο.

Και παρότι το δείγμα στο Χονγκ Κονγκ είναι σχετικά μικρό, οι Adam και Cowling εκτιμούν ότι τα ευρήματα είναι αντιπροσωπευτικά, καθώς επιβεβαιώνονται από άλλες μελέτες: μία από αυτές , που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό «The Lancet» στα τέλη Απριλίου και αφορούσε στοιχεία για κρούσματα COVID-19 στην επαρχεία Shenzhen της Κίνας που προήλθαν από ταξιδιώτες από την περιοχή της Wuhan, έδειξε ότι το 80% των κρουσμάτων μεταδόθηκε από το 8%-9% των περιστατικών. Ανάλογα είναι τα ευρήματα μελέτης που μέσω ιχνηλάτησης 212 κρουσμάτων της νόσου στο Ισραήλ, μεταξύ Φεβρουαρίου και Απριλίου, έδειξε ότι το 80% προήλθε από το 1%-10% των περιστατικών.

Σύμφωνα με μαθηματικό μοντέλο του καθ. Akira Endo από το London School of Hygiene and Tropical Medicine, περίπου 10% των συνολικών περιστατικών SARS-CoV-2 ευθύνεται για το 80% των κρουσμάτων παγκοσμίως, προσδιορίζοντας το k του ιού στο 0,10.

Το «μοντέλο» των κορονοϊών

Οι εκτιμήσεις αυτές ενισχύονται από τα στοιχεία που υπάρχουν για άλλους κορονοϊούς, όπως ο SARS και ο MERS, τα οποία δείχνουν ότι ένας μικρός αριθμός εστιών υπερ-μετάδοσης ευθυνόταν για τη συντριπτική πλειοψηφία των συνολικών κρουσμάτων. Στη διάρκεια της πανδημίας του SARS, το 2002-2003, νοσοκομεία, αερομεταφορές και μεγάλα συγκροτήματα κατοικιών εμπλέκονταν σε περιπτώσεις εστιών υπερ-μετάδοσης του ιού. Μελέτη που έγινε στη Σιγκαπούρη έδειξε ότι μόλις το 6% των περιστατικών SARS ευθυνόταν για το 80% των συνολικών κρουσμάτων, ενώ το 73% όσων μολύνθηκαν από τον ιό δεν τον μετέδωσαν σε άλλα άτομα, προσδιορίζοντας το k σε 0,16. Αντίστοιχα για τον MERS, που πρωτοεμφανίστηκε στη Σαουδική Αραβία το 2012, στοιχεία δείχνουν ότι περίπου το 14% των περιστατικών προκάλεσε το 80% των συνολικών κρουσμάτων (k=0,26).

Πού οφείλεται η υπερ-μετάδοση;

Παρότι είναι αρκετά δύσκολο να εντοπίσουμε τα ακριβή αίτια που δημιουργούν μία εστία υπερ-μετάδοσης του ιού, μιας και αυτά αποτελούν συνάρτηση πλήθους παραγόντων, ένα πράγμα είναι ξεκάθαρο: η μεταδοτικότητα του SARS-CoV-2 φαίνεται πως κορυφώνεται τις πρώτες μέρες εμφάνισης των συμπτωμάτων της COVID-19 και μετά αρχίζει να φθίνει. Αυτό σημαίνει ότι ένας ασθενής είναι μολυσματικός προτού καν εμφανίσει συμπτώματα ή ακόμα και αν δεν εμφανίσει καθόλου. Αυτός είναι και ο λόγος που η μάσκα μπορεί να προστατεύσει από τη μετάδοση του ιού.

Παράλληλα, ένα πολύ μολυσματικό άτομο είναι πιο πιθανό να διασπείρει τη νόσο όταν βρεθεί ανάμεσα σε ένα πλήθος ανθρώπων (π.χ. σε ένα γάμο, σε μπαρ ή σε μια αθλητική διοργάνωση) και όταν η επαφή έχει διάρκεια ή επαναλαμβάνεται. Επίσης, η μετάδοση είναι πιο εύκολη στους εσωτερικούς χώρους, παρά στους εξωτερικούς.

Το παράδειγμα της Ιαπωνίας

Ενδιαφέρον παρουσιάζει η περίπτωση της Ιαπωνίας, η οποία κατάφερε να ελέγξει την πανδημία χωρίς να επιβάλει αυστηρά μέτρα κοινωνικής αποστασιοποίησης αλλά και χωρίς εκτεταμένη χρήση τεστ. Αυτό που έκανε ήταν να βασιστεί στην εθελοντική επιλογή των πολιτών να μείνουν στα σπίτια τους και να αποφύγουν τις συναθροίσεις. Στην ουσία, η Ιαπωνία ακολούθησε μία στρατηγική αντι-υπερματάδοσης, βασιζόμενη στην αποφυγή του τρίπτυχου: κλειστοί χώροι, συναθροίσεις και στενές επαφές.

Σε κάθε περίπτωση, το συμπέρασμα φαίνεται κοινό: οι εστίες υπερ-μετάδοσης δεν έχουν να κάνουν μόνο με τον SARS-CoV-2 αλλά με την πανδημία γενικά. Και αυτό είναι, κατά κάποιο τρόπο, ανησυχητικό και καθησυχαστικό ταυτόχρονα. Ανησυχητικό επειδή αποκαλύπτει έναν ιό που προσαρμόζεται γρήγορα και άρα είναι δύσκολο να τον σταματήσουμε. Είναι όμως και καθησυχαστικό γιατί ο ρόλος των εστιών υπερ-μετάδοσης αποκαλύπτει ότι η πανδημία μπορεί να ελεγχθεί με μέτρα λιγότερο σκληρά για την οικονομική και κοινωνική ζωή, όπως το καθολικό lockdown ή άλλες δραστικές παρεμβάσεις που υιοθετήθηκαν τους προηγούμενους μήνες.

Γι’ αυτό, πριν ξανασκεφτούμε εκτεταμένα μέτρα για να εμποδίσουμε τη μετάδοση του ιού ενόψει ενός νέου κύματος της πανδημίας, ας δώσουμε προτεραιότητα στο να ελέγξουμε τις εστίες υπερ-μετάδοσης.

Ανάστατοι οι γονείς στο Πόρτο Ράφτη – Απόπειρα αρπαγής 12χρονου

Άγνωστοι επιχείρησαν να παρασύρουν 12χρονο αγόρι σε βανάκι με άγνωστες προθέσεις, η ετοιμότητα όμως του παιδιού απέτρεψε τα χειρότερα.

Λίγες μέρες νωρίτερα, συναγερμός σήμανε στο Πόρτο Ράφτη καθώς σύμφωνα με καταγγελία άγνωστοι πλησίασαν ανήλικο αγόρι με σκοπό να το “αρπάξουν”.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες ένα άσπρο βανάκι στην περιοχή Καλός Γυαλός στο Πόρτο Ράφτη προσπάθησε να αποσπάσει την προσοχή ενός 12χρονου αγοριού και να το βάλει στο αυτοκίνητο!

Ευτυχώς η απόπειρα δεν ολοκληρώθηκε με το αγοράκι να βρίσκεται σώο στην αγκαλιά της οικογένειάς του! Δυστυχώς, τις τελευταίες μέρςε όλο και πληθαίνουν οι αναφορές για απόπειρες απαγωγής μικρών παιδιών στην Ελλάδα, κάτι που κρούει τον κώδωνα και καλεί τους γονείς σε αυξημένη προσοχή.

 

Σπάει τη σιωπή του ο πρώην σύζυγος της 33χρονης για την αρπαγή της 10χρονης

Κάποια λόγια της 33χρονης που απήγαγε τη 10χρονη πυροδότησαν την οργή του πρώην συζύγου της, ο οποίος θέλοντας να βάλει τα πράματα σε τάξη αναγκάστηκε να σπάσει τη σιωπή του.

Ο άνδρας δηλώνει συγκλονισμένος για τις δηλώσεις πως όσο ήταν παντρεμένος με την κατηγορούμενη την εξέδιδε.

«Έδωσα εντολή στον δικηγόρο μου να καταθέσει μήνυση για όσα είπε η κατηγορούμενη. Σκοπός μου είναι να προστατεύσω την ανήλικη κόρη μου» λέει μιλώντας στο Mega.

 

Διαβάστε επίσης: 10χρονη: Σε ρόφημα της έβαλε τα ναρκωτικά η 33χρονη που την άρπαξε – Σοκάρει η απολογία της

Ο πρώην σύζυγος της 33χρονης, με την οποία είναι χωρισμένος από τον Νοέμβριο, στο άκουσμα ότι η κατηγορούμενη του δίνει τον ρόλο προαγωγού, προσπαθεί να κρατήσει τη ψυχραιμία του για να μην καταλάβει τίποτα η κόρη της που ζει μαζί του.

«Έπαθα μια μικρή συγκοπή, αλλά για το παιδί έβαλα το χαμόγελο του κλόουν που υπάρχει στο μεγαλύτερο τσίρκο, για να μπορέσω να το προστατεύσω».

Ο ίδιος αναφέρει ότι ήταν ζήτημα χρόνου να φύγει από την πόλη που ζει με το παιδί του και να απευθυνθεί στη δικαιοσύνη:

«Προσπαθεί να εμπλέξει εμένα και το παιδί μου για να καλύψει κάτι άλλο που κρύβεται από πίσω. Σίγουρα πιστεύω ότι δεν ήταν μόνη της».

 

Μάλιστα, ο άντρας τονίζει πως μετά τους ισχυρισμούς της είναι σίγουρος ότι στην υπόθεση της αρπαγής της 10χρονης μαθήτριας από τη Θεσσαλονίκη κρύβεται κάτι πιο μεγάλο.

«Πιστεύω ότι πάει να καλύψει κάτι πολύ μεγάλο και είναι ένα από τα χειρότερα πράγματα αυτό που έχει κάνει».

Νέα μαμά ρωτά: “Πώς θα ξέρω ποιο είναι το ιδανικό βάρος για το μωρό μου;”

Μία απο τις μεγαλύτερες ανησυχίες των γονέων τους πρώτους μήνες ζωής, είτε το μικρό τους θηλάζει, είτε τρέφεται με γάλα σκόνη, είναι το αν ανακτά ικανοποιητικά βάρος.

“Να γνωρίζετε ότι η πορεία του βάρους ενός μωρού δεν μπορεί να αξιολογηθεί σωστά μόνο από μία μέτρηση”, μας λέει η παιδίατρος Αλεξάνδρα Κοσμαρίκου. “Βεβαίως, όταν ο Παιδίατρος χρησιμοποιήσει τις καμπύλες βάρους, θα έχει μία πιο σαφή εικόνα για το πού βρίσκεται το βάρος του μωρού τη δεδομένη χρονική στιγμή. Η συνολική όμως πορεία του βάρους ενός παιδιού αξιολογείται με διαδοχικές και συνεχείς μετρήσεις, βλέποντας το κατά πόσο αυτές σταδιακά αποκλίνουν από τις τιμές της καμπύλης που το ίδιο ακολουθεί.”

“Το βάρος ενός μωρού εξαρτάται τόσο από τη διατροφή του όσο από το βάρος γέννησης, αλλά και τη σωματική διάπλαση των γονέων. Διάφοροι εξωγενείς παράγοντες, όπως για παράδειγμα μία ίωση, μπορούν να επηρρεάσουν αρνητικά τη λήψη βάρους. Να γνωρίζετε βέβαια ότι όταν ο μωράκι σας αναρρώσει από την ίωση, θα ανακτήσει σταδιακά το βάρος που του αναλογεί! Επίσης, ποτέ δεν πρέπει να συγκρίνουμε το ένα μωρό με το άλλο, διότι το καθένα έχει το δικό του ρυθμό ανάπτυξης”, συμπληρώνει η κ. Κοσμαρίκου.

Ενδεικτικά, τα μωρά διπλασιάζουν το βάρος γέννησής τους γύρω στο 4ο με 5ο μήνα ζωής και το τριπλασιάζουν κοντά στο πρώτο έτος ζωής! Η Παιδίατρός σας, έπειτα από διαδοχικές και προσεκτικές μετρήσεις, θα μπορέσει να σας λύσει τις απορίες και να σας δώσει τις κατάλληλες απαντήσεις και συμβουλές, πάνω στη διαχείριση του βάρους. Η σωστή επικοινωνία με την Παιδίατρό σας και η εμπιστοσύνη στο μητρικό σας ένστικτο, αποτελούν το κλειδί της επιτυχίας για την καλή υγεία του μωρού σας.

Έφηβα αγόρια και σεξ: Τι θα τους πείτε, πώς δεν θα τα τρομοκρατήσετε αλλά θα τα καθοδηγήσετε σωστά

Τα τελευταία χρόνια, ο μέσος όρος της ηλικίας, κατά την οποία οι έφηβοι ξεκινούν τη σεξουαλική τους δραστηριότητα, συνεχώς μειώνεται. Όμως πόσα ξέρουν στ’ αλήθεια οι έφηβοι για τον τρόπο που λειτουργεί το πέος, το πώς γίνεται η ερωτική πράξη και ποιοι είναι οι πιθανοί κίνδυνοι που υπάρχουν;

Είναι γεγονός πως η εφηβεία είναι μια περίοδος με πολλές αλλαγές. Στην αρχή αυτής της περιόδου η σωματική ανάπτυξη (όσον αφορά κυρίως στο μυοσκελετικό σύστημα, δηλαδή στο ύψος, στο βάρος κ.λπ.) είναι τόσο έντονη, που συγκρίνεται σε ρυθμό μόνο με την πρώτη βρεφική ηλικία. Oι έφηβοι συνήθως ψηλώνουν απότομα, βλέπουν τα γεννητικά τους όργανα να μεγαλώνουν, να αυξάνεται η τριχοφυΐα τους, στο πρόσωπο και το σώμα τους, να βαραίνει η φωνή τους, να αναπτύσσεται ραγδαία η σεξουαλικότητά τους.

Επιπλέον αρχίζουν να εξοικειώνονται με τις στύσεις τους, αλλά ακόμη δεν γνωρίζουν τον μηχανισμό, με βάση τον οποίο αυτές συμβαίνουν.

“Εκρηξη” αλλαγών

«Τα αγόρια στην εφηβεία βιώνουν μια «έκρηξη» αλλαγών. Από τη μια στιγμή στην άλλη μεταμορφώνονται σωματικά σε άνδρες», εξηγεί ο Κωνσταντίνος Α. Ρόκκας MD χειρουργός ουρολόγος ανδρολόγος (www.krokkas.gr).

«Πολλές φορές, όμως, δεν αισθάνονται έτοιμοι για αυτές τις αλλαγές. Έχουν απορίες και συχνά ντρέπονται να τις εκφράσουν. Νιώθουν ότι το σώμα τους μεταμορφώνεται, διαπιστώνουν ότι έχουν ορμές και ανάγκες… Είναι σημαντικό να μιλήσουν για όλα αυτά σε κάποιον ενήλικα που εμπιστεύονται, καθώς οι φίλοι και το Διαδίκτυο δεν είναι οι πιο ασφαλείς πηγές πληροφόρησης».

Τι πρέπει να ξέρουν οι έφηβοι

Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, στην εφηβεία το μέγεθος των γεννητικών οργάνων στο αγόρι αυξάνεται.
Το πέος μεγαλώνει, αποκτώντας πιο σκούρο χρώμα. Επιπλέον αυξάνεται ο όγκος των όρχεων και αναπτύσσεται τριχοφυΐα στην περιοχή.
Κύριο γνώρισμα εφηβείας στο αγόρι είναι η παραγωγή σπερματοζωαρίων και η έξοδός τους με την εκσπερμάτιση. «Οι όρχεις παράγουν ανδρικές ορμόνες και σπερματοζωάρια. Η έξοδος του σπέρματος προϋποθέτει την ύπαρξη στύσης και την εκσπερμάτιση», λέει ο κύριος Ρόκκας.

Στύση παρατηρείται, όταν αυξάνεται ο όγκος του πέους και σκληραίνει. Συνήθως το μέγεθος ενός πέους σε στύση είναι από 12 έως 16 εκατοστά. Κατά τη διάρκεια του ύπνου μπορεί να προκληθούν στύσεις, που, μάλιστα, κάποιες φορές συνοδεύονται από εκσπερμάτιση – αυτό λέγεται ονείρωξη κι αν ο έφηβος δεν το γνωρίζει, μπορεί να τρομάξει και να ντραπεί να το κουβεντιάσει.

Η εκσπερμάτιση αποτελείται από ισχυρές, επαναλαμβανόμενες συσπάσεις των μυών. Στις πρώτες σεξουαλικές επαφές ο νέος αδυνατεί να ελέγξει το αντανακλαστικό της εκσπερμάτισης, οπότε αυτή συμβαίνει πρόωρα. Ο έλεγχος αποκτάται με την πάροδο του χρόνου και με την εμπειρία.

Απαραίτητο το προφυλακτικό

Κατά τη διάρκεια της σεξουαλικής επαφής είναι απαραίτητη η χρήση του προφυλακτικού για δύο πολύ σημαντικούς λόγους. Ο ένας αφορά στην αποφυγή μετάδοσης σεξουαλικώς μεταδιδόμενων νοσημάτων (ΣΜΝ) και ο άλλος στην αποφυγή μιας ανεπιθύμητης εγκυμοσύνης.

Ο χειρουργός ουρολόγος ανδρολόγος Κωνσταντίνος Ρόκκας υπογραμμίζει: «Πολλοί νέοι αποφεύγουν να βάλουν προφυλακτικό, λέγοντας ότι τους μειώνει την ευχαρίστηση, αλλά αυτό δεν πρέπει να συμβαίνει. Η απρόσεκτη σεξουαλική συμπεριφορά, ειδικά σε αυτές τις ηλικίες που συζητάμε, μπορεί να προκαλέσει σωρεία προβλημάτων – και δεν εννοώ μόνο μια ανεπιθύμητη εγκυμοσύνη. Το ασφαλές σεξ και η υπεύθυνη σεξουαλική συμπεριφορά είναι από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να μαθαίνουν οι έφηβοι, δεδομένου ότι σε αυτή την περίοδο της ηλικίας… ανθίζουν οι πειραματισμοί».

 

Πρώιμη ήβη

Τελευταία παρατηρείται αυξημένη συχνότητα στην πρώιμη ήβη, η οποία έχει τόσο σωματικές, όσο και ψυχοκοινωνικές επιπτώσεις.
Συνήθως η ήβη ξεκινάει μετά την ηλικία των 9 ετών στα αγόρια. Εάν οι γονείς παρατηρήσουν διόγκωση όρχεων μεγαλύτερη των τριών εκατοστών και ανάπτυξη τριχοφυΐας στο εφήβαιο πριν από τα 9 στα αγόρια, τότε θα πρέπει να γίνει διερεύνηση για πρώιμη ήβη.
Σε σχέση με τη σεξουαλική πράξη τώρα, ο ειδικός είναι σαφής. Οι γονείς χρειάζεται να είναι δίπλα στα παιδιά τους και να τα έχουν ενημερώσει επαρκώς, όχι μόνο για τους κινδύνους και για τα μέτρα προφύλαξης, αλλά και για την ικανοποίηση και τη χαρά που μπορεί να προσφέρει η σεξουαλική πράξη.
«Το να δημιουργούμε λάθος εικόνα στον έφηβο, με σκοπό να τον τρομάξουμε, ώστε να καθυστερήσει να κάνει σεξ, δεν ενδείκνυται. Είναι προτιμότερο, εάν οι γονείς δεν θέλουν να κάνουν αυτή την κουβέντα -είτε γιατί δεν έχουν τις απαραίτητες πληροφορίες, είτε γιατί αγχώνονται ή ντρέπονται- να απευθυνθούν σε έναν ουρολόγο ανδρολόγο, ο οποίος θα μιλήσει με απλά λόγια στο παιδί και θα του εξηγήσει όλα όσα χρειάζεται να γνωρίζει», υπογραμμίζει ο κύριος Ρόκκας.
«Επιπλέον αυτό που έχει σημασία να μάθουν οι έφηβοι, αλλά και οι έφηβες φυσικά, είναι ότι το σεξ πρέπει να γίνεται με τη συναίνεση και των δυο, χωρίς άγχος, χωρίς την παραμικρή πίεση, με απόλυτο σεβασμό στα θέλω του άλλου», καταλήγει ο χειρουργός ουρολόγος ανδρολόγος.

“Μπορεί η Ποίηση να έχει ρόλο στην προσωπική ζωή των εφήβων;” Το σχόλιο μιας φιλολόγου για το σημερινό θέμα Έκθεσης

Δεν θα πω αν μου άρεσαν ή όχι.. Είναι θέματα εξετάσεων και έτσι θα τα αντιμετωπίσω… Κατά πόσο δηλαδή πληρούν τις προϋποθέσεις ως τέτοια, απευθύνονται στην πλειοψηφία των μαθητών της Γ ΄ Λυκείου, ετών 18 και κατά πόσο ανταποκρίνονται στις ανάγκες, στις αναζητήσεις και στην ψυχολογία τους….

 

Γράφει η Μαρία Φουκά, φιλόλογος στο 2ο Γυμνάσιο Πατρών

Τα κείμενα που δόθηκαν, τα δυο πεζά και το ένα ποιητικό, υπέροχα!! Οι ερωτήσεις των θεμάτων Α και Β μια χαρά…Το Γ και το Δ θέμα όμως (45 μόρια παρακαλώ) θεωρώ ότι, έτσι όπως είναι διατυπωμένα, υποδεικνύουν και δέχονται ως σωστή απάντηση μόνο μια, πράγμα εντελώς απαράδεκτο και αντιδημοκρατικό..

Αντιγράφω το Γ΄ ΘΕΜΑ: Ποιο είναι το θέμα του ποιήματος, κατά τη γνώμη σας; Ποιο ρόλο έχει η Ποίηση στην προσωπική σας ζωή; Να απαντήσετε αξιοποιώντας τρεις τουλάχιστον κειμενικούς δείκτες …(Το ποίημα είναι του Τίτου Πατρικίου από τη συλλογή ΣΕ ΒΡΙΣΚΕΙ Η ΠΟΙΗΣΗ..)

Από πού και ως πού επιβάλλεται ένας έφηβος να έχει τόση σχέση με την Ποίηση ώστε αυτή να παίζει και ρόλο στη ζωή του; Θα μου πείτε, θεμιτό το ερώτημα…Ναι, θα απαντήσω, αλλά μέσα στην τάξη, σε μια χαλαρή συζήτηση ή στο τηλέφωνο, σε ένα καφέ …Όχι ως ερώτημα σε Πανελλαδικές εξετάσεις… Γιατί αν απευθύνεις ένα τέτοιο ερώτημα θα πρέπει να είσαι προετοιμασμένος και για την εξής απάντηση… Η Ποίηση δεν έχει κανένα ρόλο στην προσωπική μου ζωή..Ή.. Δεν προλαβαίνω να διαβάσω Ποίηση..Ή..Δεν μου αρέσει η Ποίηση…Αν ρωτούσες.. Τι προσφέρει η Ποίηση στην ζωή του ανθρώπου γενικά, θα μπορούσε ο μαθητής άσχετα και πέρα από τις προσωπικές του επιλογές να απαντήσει από τα διαβάσματα ή και τις εμπειρίες του..Την στιγμή που του ζητάς να σου μιλήσει για την προσωπική του ζωή και το ρόλο της Ποίησης σε αυτή , περνάς τα εσκαμμένα και όχι μόνο αυτό… Τον εκβιάζεις ψυχολογικά να σου δώσει την απάντηση που εσύ θέλεις—Η Ποίηση έχει ρόλο στην προσωπική μου ζωή— Του κλείνεις το μάτι να σου γράψει ψέματα , να υποκριθεί κάτι που δεν κάνει , να σου αποδείξει τέλος ότι έχει εκπαιδευτεί πολύ καλά να λέει ψέματα..Κι όλα αυτά μέσα από την Ποίηση… Τι ειρωνεία!!!

Θα μου πείτε… Και εσύ πού το ξέρεις, πνεύμα αντιλογίας; Μπορεί η Ποίηση να έχει ρόλο στην προσωπική ζωή των εφήβων..Θα απαντήσω..Συμφωνώ..Κάποιων εφήβων..Όχι όλων..Αυτοί οι άλλοι έφηβοι, που δεν διαβάζουν Ποίηση, που τους αρέσει να αθλούνται, να ζωγραφίζουν, να τραγουδούν…. τί θα απαντήσουν σε αυτό το ερώτημα ..Αν όχι ψέματα και όχι και πολύ επιτυχημένα… Εκτός, βέβαια, αν όλα αυτά θεωρούνται Ποίηση…

ΘΕΜΑ Δ..(ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΛΟΓΟΥ, 30 ΜΌΡΙΑ ): Ποια η σχέση σας με την ανάγνωση βιβλίων και ποιος ο ρόλος της στη γενικότερη διαχείριση του προσωπικού σας χρόνου; Με αφόρμη τα κείμενα 1 και 2 να καταθέσετε την προσωπική σας εμπειρία στο ιστολόγιο του σχολείου σας ..Να δικαιολογήσετε την όποια επιλογή σας…

Και πάλι το θέμα υποδεικνύει μια συγκεκριμένη απάντηση παρόλο που στο τέλος ζητά να δικαιολογήσουν οι υποψήφιοι την όποια επιλογή τους..Ρωτά δηλαδή τους μαθητές να γράψουν τη σχέση τους με την ανάγνωση βιβλίων και τον ρόλο που έχει αυτή στην διαχείριση του προσωπικού τους χρόνου και περιμένει αμέσως και σαφώς τα παιδιά να γράψουν ότι έχουν την καλύτερη σχέση με την ανάγνωση βιβλίων..

Αν ο μαθητής απαντήσει..Η ανάγνωση βιβλίων στον προσωπικό μου χρόνο είναι ελάχιστη έως μηδαμινή γιατί εγώ επιλέγω άλλες δραστηριότητες.. Ή …η σχέση μου με την ανάγνωση βιβλίων είναι κάκιστη..ή ..Επειδή δεν προλαβαίνω να ανασάνω από τα μαθήματα του σχολείου δεν διαβάζω στον προσωπικό μου χρόνο..Ελπίζω να διαβάσω στο μέλλον..Πώς θα βαθμολογηθούν αυτές οι ειλικρινείς απαντήσεις των μαθητών; Θα μου πείτε..Κάποιοι έφηβοι διαβάζουν βιβλία..Θα συμφωνήσω μαζί σας ..Κάποιοι ..Όχι όλοι… Κάποιοι θα μου πουν..Το θέμα μιλάει για βιβλία γενικά..Όχι για λογοτεχνικά… Άρα όλοι διαβάζουν βιβλία..Δεν θα παίξουμε με τις λέξεις.. Είτε μιλάει το θέμα για λογοτεχνικά βιβλία είτε για βιβλία με συνταγές μαγειρικής ή με τηλέφωνα και διευθύνσεις , ρωτάει τους μαθητές κάτι εντελώς προσωπικό που ενδεχομένως ως επιλογή τους να μην ήθελαν καθόλου να την μοιραστούν με τους βαθμολογητές τους..Πόσο μάλλον την σχέση τους με την Ποίηση που είναι εντελώς προσωπική υπόθεση..

Όσοι έβαλαν τα θέματα έπρεπε , νομίζω, να τα λάβουν όλα αυτά υπόψη τους..Θέλω να πιστεύω ότι έκαναν αυτό το ατόπημα πάνω στην διακαή τους επιθυμία να προβάλουν το βιβλίο και την Ποίηση ως καταφύγιο και λιμάνι των ανθρώπων στους αντιπνευματικούς καιρούς που ζούμε..Σωστά..Αλλά τίποτα δεν πρέπει να θεωρείται αυτονόητη επιλογή για όλους… Η ανάγνωση βιβλίων και η ενασχόληση με την Ποίηση τότε μόνο έχουν αξία όταν δεν επιβάλλονται αλλά επιλέγονται…

ΜΑΡΙΑ ΦΟΥΚΑ

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΣΤΟ 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΤΡΩΝ….

Υ.Γ1: Εννοείται ότι αγαπώ και τα βιβλία και την Ποίηση… Αυτό δεν σημαίνει ότι περιμένω να τα αγαπούν όλοι…. Καλό κουράγιο στους βαθμολογητές… Να δω πώς θα βαθμολογήσουν αντικειμενικά τόσες υποκειμενικές απαντήσεις….H ΠΕΦ πάντως βρήκε επιτυχή την επιλογή των θεμάτων…Αυτά.

 

Πηγή: Alfavita