Είμαι μητέρα ενός κοριτσιού 50 ημερών. Το κοριτσάκι μου γεννήθηκε πρόωρα, την 30η εβδομάδα της κύησης και μόλις 980 γραμμ. Μας είπαν ότι το παιδί πάσχει από Aμφιβληστροειδοπάθεια της Προωρότητας. Επειδή έχω πάρει πολλές γνώμες γύρω από την πάθηση και έχω αγχωθεί ιδιαιτέρως θα μπορούσε κάποιος ειδικός από τους συνεργάτες σας να με κατατοπίσει καλύτερα;

Είναι μια πολυπαραγοντική πάθηση. Φαίνεται πως η πρώιμη μεταβολή του μικροπεριβάλλοντος οξυγόνωσης του αναπτυσσόμενου οφθαλμού, απ’ τις συνθήκες χαμηλής οξυγόνωσης ενδομητρίως στις συνθήκες υψηλής οξυγόνωσης του μαιευτηρίου επηρεάζει κριτικά τη μετέπειτα ωρίμανση των αγγείων του αμφιβληστροειδούς.

Είμαι μητέρα ενός κοριτσιού 50 ημερών. Το κοριτσάκι μου γεννήθηκε πρόωρα, την 30η εβδομάδα της κύησης, και μόλις 980 γραμμ. Όπως καταλαβαίνετε, από την ημέρα της γέννησής της και μετά έχουν προκύψει πολλά προβλήματα υγείας. Ένα από αυτά είναι και η Aμφιβληστροειδοπάθεια της Προωρότητας, όπως μας την είπαν. Επειδή έχω πάρει πολλές γνώμες γύρω από την πάθηση και έχω αγχωθεί ιδιαιτέρως θα μπορούσε κάποιος ειδικός από τους συνεργάτες σας να με κατατοπίσει καλύτερα;

Απαντά ο Αλέξανδρος Κ. Χαρώνης, Μ.D., Διπλ. American & European Boards of Ophthalmology, Δ/ντής Τμήματος Αμφιβληστροειδούς του Ιατρικού Ινστιτούτου Οφθαλμολογίας Athens Vision (Κεντρικό: Λεωφ. Συγγρού 328-330, 176 73 Καλλιθέα, Τηλ.Κέντρο: 210-95.95.215, Αμαρουσίου: Λ. Κηφισίας 76 & Πάρνωνος, 151 25 Μαρούσι, Τηλ.: 210 61 25 325, email: acharonis@athensvision.gr και www.athensvision.eu)

Η Aμφιβληστροειδοπάθεια της Προωρότητας είναι μια πάθηση του αμφιβληστροειδούς, του χιτώνα που πληροί το εσωτερικό του οφθαλμού. Πρόκειται – κατ’ ουσία – για μια διαταραχή της ανάπτυξης του δικτύου των αγγείων του αμφιβληστροειδούς με δυνητικά καταστροφικές συνέπειες για την μετέπειτα οπτική λειτουργία του οφθαλμού. Αφορά πρόωρα νεογνά με βάρος γέννησης > 1250 g και εβδομάδων κύησης >32.
Η Aμφιβληστροειδοπάθεια της Προωρότητας εμφανίζει 5 διαδοχικά στάδια βαρύτητας. Στα στάδια 1-2 η ανώμαλη ανάπτυξη των αγγείων του αμφιβληστροειδούς είναι ήπια έως μέτρια και συχνά υποστρέφει χωρίς θεραπεία και χωρίς μακροπρόθεσμες επιπλοκές για τον αναπτυσσόμενο οφθαλμό. Στο στάδιο 3 η ανώμαλη ανάπτυξη του αγγειακού δικτύου είναι σοβαρή, με την εμφάνιση παθολογικών νεοαγγείων που συχνά αιμορραγούν ή/και οδηγούν σε εμφάνιση ουλώδους ιστού. Εφόσον δεν εφαρμοστεί εγκαίρως η κατάλληλη θεραπεία στο στάδιο αυτό οι πιθανότητες εξέλιξης της Aμφιβληστροειδοπάθειας της Προωρότητας είναι πολύ υψηλές. Στα όψιμα στάδια 4 και 5 εμφανίζεται πλέον αποκόλληση του αμφιβληστροειδούς με σημαντικά χαμηλότερη πρόγνωση ως προς τη μακροπρόθεσμη όραση των νεαρών ασθενών.

Τι προκαλεί την Aμφιβληστροειδοπάθεια της Προωρότητας; Υπάρχει η δυνατότητα πρόληψης;
Είναι μια πολυπαραγοντική πάθηση. Φαίνεται πως η πρώιμη μεταβολή του μικροπεριβάλλοντος οξυγόνωσης του αναπτυσσόμενου οφθαλμού, απ’ τις συνθήκες χαμηλής οξυγόνωσης ενδομητρίως στις συνθήκες υψηλής οξυγόνωσης του μαιευτηρίου επηρεάζει κριτικά τη μετέπειτα ωρίμανση των αγγείων του αμφιβληστροειδούς. Συγκεκριμένα φαίνεται πως διακόπτεται αιφνίδια η ομαλή ανάπτυξη των αγγείων προς τη περιφέρεια του αμφιβληστροειδούς με επακόλουθη δημιουργία παθολογικών νεοαγγείων και στοιχείων ουλοποίησης, καθώς και όψιμα την εμφάνιση αποκόλλησης του αμφιβληστροειδούς. Στην ανώμαλη αυτή εξέλιξη του αγγειακού δικτύου φαίνεται πως διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο αυξητικοί παράγοντες που εκκρίνονται εντός της οφθαλμικής κοιλότητας (VEGF, ερυθροποιητίνη κ.ά).
Εκτός από το χαμηλό βάρος γέννησης και τη μικρή διάρκεια κύησης μελέτες αναδεικνύουν πληθώρα παραγόντων κινδύνου εμφάνισης σοβαρής Aμφιβληστροειδοπάθειας της Προωρότητας. Κοινός παρονομαστής όλων αποτελεί η συστηματική «επιβάρυνση» του πρόωρου νεογνού στη μονάδα θεραπείας. Ιστορικό αναιμίας, μεταγγίσεων αίματος, εγκεφαλικής αιμορραγίας, λοίμωξης και αναπνευστικών προβλημάτων αποτελεί – ξεχωριστά ή/και σε συνδυασμό – παράγοντα κινδύνου Aμφιβληστροειδοπάθεια της Προωρότητας. Ένας θεμελιώδης, δυνητικά τροποποιήσιμος, παράγοντας κινδύνου είναι η χορήγηση οξυγόνωσης του νεογνού στη μονάδα νοσηλείας. Φαίνεται πως η υπεροξυγόνωση του νεογνού διαδραματίζει κριτικό ρόλο στην άρση της ομαλής ωρίμανσης των αγγείων του οφθαλμού και στη μετέπειτα εξέλιξη της Aμφιβληστροειδοπάθειας της Προωρότητας. Τα τελευταία χρόνια εφαρμόζονται νεότεροι αλγόριθμοι οξυγόνωσης στις μονάδες νοσηλείας προώρων, γεγονός που έχει συντελέσει στη μερική, έστω, αναχαίτιση της πάθησης στις αναπτυγμένες χώρες.
Η πρόληψη λοιπόν της Aμφιβληστροειδοπάθειας της Προωρότητας κινείται σε δύο άξονες. Αφενός προλαμβάνοντας τη γέννηση ελλιποβαρών πρόωρων νεογνών, και αφετέρου περιορίζοντας τους παράγοντες κινδύνου μέσα στη μονάδα νοσηλείας των νεογνών. Πέραν τούτου, έγκαιρη διάγνωση και θεραπεία της πάθησης αυτής στα πρώιμα στάδιά της προλαμβάνει τα όψιμα στάδια της πάθησης.

Πώς θεραπεύεται;
H πιο αποδοτική θεραπεία είναι η εφαρμογή diode laser φωτοπηξίας (ή/και κρυοπηξίας) στον περιφερικό ανάγγειο αμφιβληστροειδή προκειμένου να υποστραφεί η ανάπτυξη των παθολογικών νεοαγγείων. Πρόκειται για μια θεραπευτική παρέμβαση που μειώνει τουλάχιστον κατά 50% τη πιθανότητα σοβαρής απώλειας όρασης. Αποδίδει βεβαίως μόνο εφόσον εφαρμοστεί στο κατάλληλο χρονικό σημείο πριν την όψιμη εμφάνιση αποκόλλησης του αμφιβληστροειδούς. Στα στάδια 4 και 5 της Aμφιβληστροειδοπάθειας της Προωρότητας εφαρμόζονται τεχνικές μικροχειρουργικής του οφθαλμού (υαλοειδεκτομή ή/και ένθεση σκληρικού μοσχεύματος) με καλύτερα αποτελέσματα πλέον σε σχέση με το πρόσφατο παρελθόν, συνολικά όμως η πρόγνωση για ουσιαστική λειτουργική αποκατάσταση των οφθαλμών αυτών παραμένει φτωχή. Τελευταία εφαρμόζεται στα πλαίσια κλινικών ερευνητικών αλλά και «παρηγορητικών» πρωτοκόλλων ενδοφθάλμια φαρμακοθεραπεία με τη χρήση παραγόντων που αναστέλλουν την ανάπτυξη των νεοαγγείων (κατά του VEGF) με ή χωρίς ταυτόχρονη laser φωτοπηξία. Είναι μια προσέγγιση με σαφή παθοφυσιολογική βάση, η οποία όμως απαιτεί πιστοποίηση μέσω κλινικών ερευνών (που βρίσκονται εν εξελίξει).
Συμπερασματικά, η Aμφιβληστροειδοπάθεια της Προωρότητας αποτελεί μια πάθηση των πρόωρων νεογνών χαμηλού βάρους για τη καταπολέμηση της οποίας απαιτείται συντονισμένη διαγνωστική και θεραπευτική προσέγγιση από πλευράς νεογνολόγου και εξειδικευμένου οφθαλμιάτρου. Κάθε νεογνό υψηλού κινδύνου (βάρος < 1250 , εβδομάδες κύησης < 32) πρέπει να υποβάλλεται σε αυστηρά προκαθορισμένο πρωτόκολλο βυθοσκόπησης και σε θεραπεία εφόσον πληροί συγκεκριμένα κλινικά κριτήρια.

Παιδιά τρέξτε! Κερνάνε παγωτό

Η Kayak γιορτάζει την τελευταία ημέρα του σχολείου κερνώντας παγωτό. Την Τρίτη 15/6 οι boutique Kayak σε Κηφισιά (Κασσαβέτη 10 και Κυριαζή 40) και Μύκονο (Ματογιάννια) περιμένουν τους μαθητές, από τις 12 μ. μέχρι τις 7 μ.μ., για να γευτούν δωρεάν…

Η Kayak γιορτάζει την τελευταία ημέρα του σχολείου κερνώντας παγωτό. Την Τρίτη 15/6 οι boutique Kayak σε Κηφισιά (Κασσαβέτη 10 και Κυριαζή 40) και Μύκονο (Ματογιάννια) περιμένουν τους μαθητές, από τις 12 μ. μέχρι τις 7 μ.μ., για να γευτούν ΔΩΡΕΑΝ την πρώτη μπάλα παγωτό της αρεσκείας τους και να λάβουν και μια γλυκιά καλοκαιρινή έκπληξη.

Όσο το παιδί μου ήταν μικρό τα νεογιλά του δόντια ήταν λευκά. Σήμερα, τα έχει αλλάξει πλέον όλα αλλά τα μόνιμα είναι αρκετά κίτρινα: α) είναι φυσιολογικό αυτό; β) γίνεται λεύκανση σε μικρά παιδιά; (η κόρη μου είναι 12 ετών).

Απαντά ο Παναγιώτης Δέδες, Χειρούργος Οδοντίατρος, Μέλος Ελληνικής Παιδοδοντικής Εταιρίας, Μέλος ΙΤΙ (International Team for Implantology), Μέλος BDIZ-EADI (European Assosiation of Dental Implantologist)- e-mail: pdedes@hotmail.com

Α) Δεν υπάρχει κανένας λόγος ανησυχίας, αφού είναι φυσιολογικό τα νεογιλά δόντια να είναι πιο λευκά από τα μόνιμα. Όπως και από τα μόνιμα οι κυνόδοντες είναι πιο κίτρινα από τα υπόλοιπα δόντια.
Β) Φυσικά και γίνεται λεύκανση σε παιδιά. Σε αντίθεση με τη λεύκανση των ενηλίκων (που γίνεται κυρίως στο ιατρείο) στα παιδιά η λεύκανση γίνεται στο σπίτι και κάτω από την επιτήρηση του γονέα, σε συγκεκριμένη ποσότητα και συγκέντρωση λευκαντικού παράγοντα. Οι τρόποι εφαρμογής είναι δύο: 1) με εξατομικευμένους νάρθηκες, 2) με λευκαντικές ταινίες. Στην πρώτη περίπτωση, αφού ο θεράπων ιατρός πάρει μέτρο από τους οδοντικούς φραγμούς του παιδιού, κατασκευάζει με τη βοήθεια του εργαστηρίου εξατομικευμένους νάρθηκες (μασελάκια σαν αυτά που φορούν οι μποξέρ) μέσα στους οποίους τοποθετούνται λευκαντικοί παράγοντες και στη συνέχεια εφαρμόζει τους νάρθηκες επάνω στις επιφάνειες των δοντιών για την πάνω και κάτω γνάθο αντίστοιχα. Ο χρόνος και ο ακριβής τρόπος εφαρμογής, εξηγούνται λεπτομερώς από τον θεράποντα ιατρό.
Στη δεύτερη περίπτωση η λεύκανση γίνεται με ειδικές λευκαντικές ταινίες, οι οποίες τοποθετούνται επάνω στις οδοντικές επιφάνειες και οι οποίες περιέχουν συγκεκριμένη ποσότητα λευκαντικού παράγοντα, πράγμα που τις καθιστά πιο ασφαλείς, αφού δεν χρειάζεται η γονική επιτήρηση.

Είμαι μητέρα ενός κοριτσιού που τελειώνει την Τρίτη Δημοτικού και θα ήθελα να σας ρωτήσω αναφορικά με κάποιες ενδείξεις και συμπτώματα προεφηβείας που παρουσιάζει το παιδί. Επίσης πότε είναι απαραίτητη η επίσκεψη σε παιδοενδοκρινολόγο…

Ερώτηση. Είμαι μητέρα ενός κοριτσιού που τελειώνει την Τρίτη Δημοτικού και θα ήθελα να ρωτήσω: 1) Είναι φυσιολογικό ένα κορίτσι να μπαίνει στην εφηβεία στην ηλικία των 9-9 1/2 ετών και ίσως και νωρίτερα; (το παιδί είχε ενδείξεις από το προηγούμενο καλοκαίρι με αρχή τριχοφυΐας). 2) Τα συμπτώματα τριχοφυΐας, ο πόνος στην περιοχή του στήθους και η νευρικότητα είναι φυσιολογικά σε αυτή την ηλικία; 3) Πότε είναι απαραίτητη η επίσκεψη σε παιδοενδοκρινολόγο; 4)ο/η παιδίατρος μπορεί να βοηθήσει ένα κορίτσι να αντιμετωπίσει καλύτερα όλες αυτές τις αλλαγές;

Ο Δρ. Δημήτρης Θ. Παπαδημητρίου, Παιδοενδοκρινολόγος (E-Mail: info@pedoendo.gr, Website: www.pedoendo.gr), π. Λέκτορας Πανεπιστημίου Joseph-Fourier, Grenoble, Γαλλία και Δ/τής Τμήματος Παιδιατρικής – Εφηβικής Ενδοκρινολογίας & Διαβήτη Ιατρικού Αθηνών και Ειδικός Επιστημονικός Συνεργάτης Γ’ Παιδιατρικής Κλινικής Πανεπιστημίου Αθηνών απαντά:

1) Θεωρείται φυσιολογική η έναρξη της ήβης (=έναρξη στήθους) στο κορίτσι από την ηλικία των 8 ετών. Πρώιμη έναρξη ήβης θεωρείται η έναρξη στήθους μεταξύ 8 και 9 ετών. Αδρεναρχή ονομάζεται η έναρξη της τριχοφυΐας στο εφήβαιο ή και τη μασχάλη και συμβαίνει φυσιολογικά επίσης μετά τα 8 στο κορίτσι, ενώ συνήθως προηγείται 1-1,5 χρόνο της έναρξης του στήθους.
2) Τριχοφυΐα στο εφήβαιο ή τη μασχάλη και πόνος στο στήθος στην ηλικία των 9-9,5 ετών είναι φυσιολογικά.
3) Αν υπάρχει πρώιμη αδρεναρχή (πριν τα 8), πρώιμη ήβη (πριν τα 8) ή νωρίς ήβη (8-9) με ταχεία εξέλιξη (γρήγορη διόγκωση του στήθους) ή ήβη που ξεκινάει με ύψος < 130 εκ. 4) Το παιδί πρέπει να διαβεβαιωθεί ότι οι αλλαγές αυτές είναι φυσιολογικές. Η διαβεβαίωση από τον παιδίατρο σίγουρα είναι χρήσιμη. Η οικογένεια πρέπει να συνειδητοποιήσει ότι πρόκειται πλέον για έφηβο και να έχει την ανάλογη στάση. Εν προκειμένω το μεγαλύτερο βάρος πέφτει, όπως εύκολα γίνεται αντιληπτό στη μητέρα.

7 Εκπτωτικά Πακέτα από το Ιατρικό Ινστιτούτο Οφθαλμολογίας Athens Vision και το infokids.gr

Το Ιατρικό Ινστιτούτο Οφθαλμολογίας Athens Vision προσφέρει λύσεις σε όλο το φάσμα των οφθαλμολογικών παθήσεων για όλα τα μέλη της ιστοσελίδας InfoKids.gr με ειδικά προνομιακά πακέτα τιμών. Πιο αναλυτικά:

Το Ιατρικό Ινστιτούτο Οφθαλμολογίας Athens Vision προσφέρει λύσεις σε όλο το φάσμα των οφθαλμολογικών παθήσεων για όλα τα μέλη της ιστοσελίδας InfoKids.gr με ειδικά προνομιακά πακέτα τιμών. Πιο αναλυτικά:
1. Έναν πλήρη παιδοφθαλμολογικό έλεγχο για παιδιά έως 15 ετών με έκπτωση 40% από 100€, ο οποίος περιλαμβάνει: Πλήρες Ιστορικό, Κερατομετρία, Μέτρηση Οπτικής Οξύτητας, Τονομέτρηση, Εξέταση στην Σχισμοειδή Λυχνία, Χρωματική Αντίληψη, Εκτίμηση Στερεοσκοπικής Όρασης (Τρισδιάστατη Όραση), Ορθοπτική Μελέτη (Στραβισμός & Οφθαλμοκινητικότητα), Κυκλοπληγία (Λεπτομερής Μελέτη Λανθανόντων Διαθλαστικών Σφαλμάτων) και Μελέτη Βυθού Οφθαλμού.

2. Έναν πλήρη οφθαλμολογικό έλεγχο για ενήλικες (παιδιά από 16 ετών και άνω) με έκπτωση 40% από 120€, ο οποίος περιλαμβάνει: Πλήρες Ιστορικό, Κερατομετρία, Μέτρηση Οπτικής Οξύτητας, Τονομέτρηση, Εξέταση στην σχισμοειδή λυχνία, Μέτρηση με Ocular Response Analyser (Έλεγχος μηχανικών ιδιοτήτων του κερατοειδούς), Πλήρης Μελέτη Βυθού Οφθαλμού (Οπτικό Νεύρο, Ωχρά Κηλίδα, Περιφέρεια), Διάθλαση & Συνταγογράφηση γυαλιών.

3. Στις Ειδικές εξετάσεις του παρακάτω πίνακα έκπτωση 30%:(η έκπτωση δεν συμπεριλαμβάνεται στον πίνακα)
Τιμοκατάλογος Εξειδικευμένων Εξετάσεων
Oπτικά Πεδία 130,00
Ψηφιακή Φλουροαγγειογραφία 220,00
B-Scan 60,00
A-Scan Yπερηχογράφημα-Bιομετρία 45,00
Φωτογράφιση Bυθού 50,00
Εξέταση για L.V.A. 50,00
Tοπογραφία Προσθίου & Οπισθίου τοιχώματος κερατοειδούς (ORBSCAN) 80,00
Παχυμετρία 40,00
Mέτρηση Eνδοθηλιακών Kυττάρων 60,00
Οπτική Τομογραφία Συνοχής Ωχράς 150,00
Οπτική Τομογραφία Συνοχής Οπτικής Θηλής (OCT) 150,00

4. Για οφθαλμολογικές επεμβάσεις όπως καταρράκτη, γλαύκωμα, διόρθωση μυωπίας, αστιγματισμού, υπερμετρωπίας κ.ά έκπτωση 10%.

5. Για γυαλιά οράσεως και ηλίου 20% έκπτωση σε συνεργασία με το Οπτικό Κατάστημα excellens που εδρεύει στο ίδιο κτίριο με το Ιατρικό Ινστιτούτο Οφθαλμολογίας Athens Vision μηδενίζοντας έτσι τις αποστάσεις.

6. Δυνατότητα κατ΄ οίκον οφθαλμολογικής εξέτασης όταν ο ασθενής αδυνατεί να μεταβεί στο χώρο του Athens Vision.

7. Αξιόπιστη 24η τηλεφωνική εξυπηρέτηση 365 μέρες το χρόνο στο 210 9595215 για ιατρική εκτίμηση πιθανών οφθαλμολογικών προβλημάτων.

Μη ξεχάσετε, κατά την επίσκεψή σας στο Athens Vision, να αναφέρετε ότι είδατε την προσφορά στο infokids.gr και να ζητήσετε την «Eye Care card» (χωρίς επιβάρυνση), ο κάτοχος της οποίας θα μπορεί ν’ απολαμβάνει όλα αυτά τα προνόμια για έναν ολόκληρο χρόνο! Για να προγραμματίσετε το ραντεβού σας καλέστε τώρα στο 210 95.95.215 ή στο 210 61.25.325. Περισσότερες πληροφορίες στο www.athensvision.gr

Πιστοποιητικό Οφθαλμολογικής Εξέτασης: Έκπτωση 50% από το Athens Vision

Στα πλαίσια εγγραφής των παιδιών στα εκπαιδευτικά ιδρύματα συχνά ζητείται μεταξύ άλλων δικαιολογητικών Πιστοποιητικό Οφθαλμολογικής Εξέτασης. Το Πιστοποιητικό αυτό περιλαμβάνει την ακριβή διάγνωση για τη γενικότερη οφθαλμολογική κατάσταση του παιδιού.

Στα πλαίσια εγγραφής των παιδιών στα εκπαιδευτικά ιδρύματα συχνά ζητείται μεταξύ άλλων δικαιολογητικών Πιστοποιητικό Οφθαλμολογικής Εξέτασης. Το Πιστοποιητικό αυτό περιλαμβάνει την ακριβή διάγνωση για τη γενικότερη οφθαλμολογική κατάσταση του παιδιού. Πέραν αυτού όμως, ο τακτικός οφθαλμολογικός έλεγχος στην κατάλληλη κάθε φορά ηλικία είναι το κλειδί για τη διατήρηση της υγιούς όρασης του παιδιού σας. Έτσι το infokids.gr σε συνεργασία με το Ιατρικό Ινστιτούτο Οφθαλμολογίας Athens Vision παρέχει πιστοποιητικά οφθαλμολογικής εξέτασης σε γονείς για την άμεση εγγραφή του παιδιού τους στο σχολείο με Έκπτωση 50%.
Ο Οφθαλμολογικός Έλεγχος (που θα σας κοστίσει τελικά €50) περιλαμβάνει τις ακόλουθες εξετάσεις: *Πλήρες Ιστορικό, *Κερατομετρία, *Μέτρηση Οπτικής Οξύτητας, *Τονομέτρηση, *Εξέταση στην Σχισμοειδή Λυχνία, *Χρωματική Αντίληψη,* Εκτίμηση Στερεοσκοπικής Όρασης (Τρισδιάστατη Όραση), *Ορθοπτική Μελέτη (Στραβισμός & Οφθαλμοκινητικότητα), *Κυκλοπληγία (Λεπτομερής Μελέτη Λανθανόντων Διαθλαστικών Σφαλμάτων) και * Μελέτη Βυθού Οφθαλμού.

Για να προγραμματίσετε το ραντεβού σας για το Πιστοποιητικό Οφθαλμολογικής Εξέτασης άμεσα και γρήγορα καλέστε τώρα στο 210 95.95.215 ή στο 210 61.25.325. Περισσότερες πληροφορίες στο www.athensvision.gr