Δ. Παλλήνης: Βελτιώστε τη σχέση σας με τα παιδιά στις Σχολές Γονέων

Complete-Familiy-With-Father-Κατανοώντας πλήρως τον πολυσύνθετο και ιδιαίτερα απαιτητικό ρόλο που έχουν οι γονείς σήμερα και επειδή κάποιες φορές νιώθουν μόνοι, ο Δήμος Παλλήνης προσκαλεί όσους γονείς επιθυμούν να δηλώσουν συμμετοχή στις Σχολές Γονέων που θα δημιουργήσει και οι οποίες αποσκοπούν στην υποστήριξη και ενημέρωση το υγονέα, ώστε να γίνει πιο αποτελεσματικός.

Τα θέματα που θα συζητηθούν στις συναντήσεις ενδεικτικά είναι:

Επικοινωνία, Σχέσεις και Ρόλοι στη Σύγχρονη Οικογένεια

Θέματα Ανάπτυξης και Εξέλιξης των Παιδιών : Βασικά αναπτυξιακά, γνωστικά/γλωσσικά και συναισθηματικά ορόσημα στη ζωή του παιδιού.

Ειδικά Θέματα και Προβλήματα της Σχολικής Ηλικίας : Μαθησιακές Δυσκολίες, Σύνδρομο Ελλειμματικής Προσοχής, Συναισθηματικές Εκδηλώσεις των παιδιών σχολικής ηλικίας : Τρόποι Παρέμβασης από τη μεριά του σχολείου και των γονέων.

Σύγχρονα προβλήματα στη σχολική ζωή των παιδιών : Το φαινόμενο του Σχολικού Εκφοβισμού (Bullying), Επιθετικότητας, χρήση Η/Υ και παιχνιδιών.

Θέματα της Εφηβείας : Εξαρτήσεις, Σεξουαλική Αγωγή – Διαπαιδαγώγηση και Επαγγελματικές Επιλογές των εφήβων.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε γονείς παιδιών όλων των ηλικιών, κάθε εθνικής προέλευσης, ηλικίας και μόρφωσης, σε μελλοντικούς γονείς, γονείς ατόμων με ειδικές ανάγκες, εκπαιδευτικούς, ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.

Τα τμήματα τίθενται σε λειτουργία με την εγγραφή 16-18 ατόμων. Η εκπαιδευτική διαδικασία έχει ως στόχο την ενεργό συμμετοχή των εκπαιδευομένων, σύμφωνα με τις αρχές εκπαίδευσης ενηλίκων (θεωρητικό μέρος, συζήτηση/ανταλλαγή απόψεων και βιωματικές ασκήσεις) και παρέχεται από εξειδικευμένους επιστήμονες.

Καλούνται όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν, να αποστείλουν συμπληρωμένο το έντυπο αίτησης, είτε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: press@pallini.gr, είτε να την καταθέσουν στο Δημαρχείο Παλλήνης(Ιθάκης 12, Γέρακας) και στο αρμόδιο γραφείο, μέχρι στις 27 Φεβρουαρίου 2015.