Δείτε ποια δημοτικά σχολεία – νηπιαγωγεία καταργούνται, συγχωνεύονται και πού ιδρύονται νέα

schoolΕνόψει των μεταθέσεων από σχολείο σε σχολείο της ίδιας περιοχής μετάθεσης και των τοποθετήσεων σε σχολεία των Α/θμιας Εκπ/σης των εκπαιδευτικών Π.Ε., το υπουργείο Παιδείας διαβίβασε στις Διευθύνσεις το σχέδιο Κοινής Υπουργικής Απόφασης που αφορά στις ιδρύσεις, προαγωγές, υποβιβασμούς, συγχωνεύσεις και καταργήσεις Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων.

Σύμφωνα με την απόφαση:

-υποβιβάζονται 34 Δημοτικά και 5 Νηπιαγωγεία
– συγχωνεύονται 27 Δημοτικά και 13 Νηπιαγωγεία
– καταργούνται 32 Δημοτικά και 89 Νηπιαγωγεία

Στο ενημερωτικό σημείωμα το υπουργείο Παιδείας σημειώνει πως κατά τη διαδικασία διενέργειας των μεταθέσεων των εκπαιδευτικών Π.Ε. από περιοχή σε περιοχή μετάθεσης δεν λήφθηκαν υπόψη οι ιδρύσεις και οι προαγωγές των δημοτικών σχολείων και νηπιαγωγείων για τους λόγους που αναγράφονται στο επισυναπτόμενο σχέδιο. Συνεπώς, επισημαίνει το υπουργείο προς τους Διευθυντές ΠΕ, και κατά την διενέργεια των μεταθέσεων εντός της ίδιας περιοχής μετάθεσης και των τοποθετήσεων δεν θα πρέπει να λάβετε υπόψη τις ιδρύσεις και τις προαγωγές δημοτικών και νηπιαγωγείων αλλά μόνο τους υποβιβασμούς, τις συγχωνεύσεις και τις καταργήσεις των σχολικών μονάδων των περιοχών μετάθεσής σας.

Δείτε αναλυτικά ποια δημοτικά σχολεία-νηπιαγωγεία καταργούνται, συγχωνεύονται και που ιδρύονται νέα πατώντας τον σύνδεσμο.