«ΔΕΠΥ και προβλήματα συμπεριφοράς στην παιδική και εφηβική ηλικία»: Μια συζήτηση για τις μαθησιακές δυσκολίες στη Χαλκίδα (12/10)

1236455_616492341795551_5972258225073367671_nΗ ΔΕΠΥ ή «Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής-Υπερκινητικότητας» είναι η συχνότερη αιτία προβλημάτων μάθησης και συμπεριφοράς στη σχολική ηλικία. Εκδηλώνεται με συμπτώματα δυσκολίας στη συγκέντρωση της προσοχής, υπερκινητικότητα και παρορμητική συμπεριφορά και προκαλεί σημαντικές δυσκολίες στον τρόπο
μάθησης, αυτοσυγκράτησης και σκέψης.

Εκδηλώνεται στο 5-8% των παιδιών σχολικής ηλικίας, συνήθως πρωτοαναγνωρίζεται όταν τα παιδιά ξεκινούν το σχολείο λόγω των αυξημένων απαιτήσεων για συγκέντρωση προσοχής και τήρηση κανόνων και, αν παραμείνει αδιάγνωστη, οδηγεί σε πληθώρα προβλημάτων. Συχνά συνυπάρχει με ειδικές μαθησιακές διαταραχές (δυσλεξία, δυσορθογραφία, δυσαριθμησία), προβλήματα εναντιωματικής συμπεριφοράς και διαγωγής, ή διαταραχές άγχους ή κατάθλιψης, ενώ κάποιες φορές μπορεί να εμφανίζονται στην εφηβεία σοβαρότερα προβλήματα στη συμπεριφορά. Η αιτιολογία της ΔΕΠΥ είναι νευροβιολογική ενώ η κληρονομικότητα φαίνεται να παίζει σημαντικό ρόλο και οι σύγχρονες μελέτες οδηγούν σε γονίδια ως την κύρια αιτία της. H αντιμετώπισή της προϋποθέτει πολύπλευρη αξιολόγηση του παιδιού και της
οικογένειάς του από εξειδικευμένη ομάδα, ιδιαίτερα αν συνυπάρχουν και άλλα προβλήματα, καθώς και συνδυασμό θεραπευτικών προσεγγίσεων.

Ο ρόλος των εκπαιδευτικών είναι εξίσου σημαντικός με αυτόν των γονέων, όχι μόνο στην παροχή πληροφοριών για τη διάγνωση του προβλήματος, αλλά και στη μετέπειτα εφαρμογή των ειδικών προγραμμάτων στήριξης του παιδιού και αποκατάστασης των δυσκολιών του, γεγονός που παίρνει μεγαλύτερη σημασία μετά το νόμο 3699/2008, όπου ορίζονται τα παιδιά και οι έφηβοι με ΔΕΠΥ σαν
«μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες».

Η ημερίδα «ΔΕΠΥ και προβλήματα συμπεριφοράς στην παιδική και εφηβική ηλικία» που θα διεξαχθεί τηνν Κυριακή 12 Οκτωβρίου στις 9:30 στη Χαλκίδα επιδιώκει να αναδείξει διαφορετικές πλευρές της
καθημερινότητας και της εκπαιδευτικής ζωής ενός παιδιού ή εφήβου με ΔΕΠΥ και να προτείνει παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση τόσο των συμπτωμάτων όσο και των ιδιαίτερων πτυχών της καθημερινότητας του παιδιού με ΔΕΠΥ.


Δείτε πληροφορίες εδώ

Είσοδος: ΕΛΕΥΘΕΡΗ.

Δεν απαιτείται προεγγραφή. Θα δοθεί βεβαίωση παρακολούθησης.

Ξενοδοχείο Παλίρροια
Ελ. Βενιζέλου 2, Χαλκίδα
2221028002 (5 γραμμές)