Διαδικτυακή ανοιχτή συζήτηση στo πλαίσιo του έργου “Σχολεία για Όλους – Συμπερίληψη Παιδιών Προσφύγων στα Ελληνικά Σχολεία” (5/3)

Οι επόπτες επιμορφωτές του προγράμματος “Σχολεία για Όλους – Συμπερίληψη Παιδιών Προσφύγων στα Ελληνικά Σχολεία”, Γκέλη Αρώνη και Άγγελος Βαλλιανάτος, προσκαλούν άλλους τρεις ειδικούς της εκπαίδευσης για να συζητήσουν τις δυνατότητες και τις προοπτικές που εγείρονται στην εκπαίδευση μαθητών προσφύγων στη σύγχρονη εκπαιδευτική πραγματικότητα στην διαδικτυακή ανοιχτή συζήτηση που θα λάβει χώρα την Παρασκευή 5 Μαρτίου 18:00 – 19:30 μέσω της πλατφόρμας zoom.

Ο αριθμός των μαθητών προσφύγων αυξήθηκε γεωμετρικά τα τελευταία χρόνια. Οι τοπικές κοινωνίες αντιμετώπισαν το θέμα με ποικίλους τρόπους. Τα σχολεία κλήθηκαν να διαχειριστούν το ζήτημα και να συντελέσουν ώστε οι νέες μαθήτριες και οι νέοι μαθητές τους να αποκτήσουν τις γνώσεις και τις δεξιότητες που χρειάζονται ώστε να ζήσουν δημιουργικά και να συμπεριληφθούν ισότιμα στην ευρωπαϊκή κοινωνία.

Δεν είναι καινούργιο το ζήτημα της ετερότητας του μαθητικού δυναμικού στα σχολεία. Παράλληλα, η θεωρία και η πράξη της παιδαγωγικής και της διδακτικής έχουν προχωρήσει πολύ ως προς την αναγνώριση και την αντιμετώπιση των ποικίλων και ιδιαίτερων εκπαιδευτικών αναγκών κάθε μαθητή στο σχολείο.

Το διαδικτυακό αυτό «στρογγυλό τραπέζι» ενδιαφέρει εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, επαγγελματίες που εργάζονται στον τομέα μέριμνας και συμπερίληψης προσφύγων, ακαδημαϊκούς, γονείς και μέλη της ευρύτερης σχολικής και τοπικής κοινότητας. Οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν τα ερωτήματά τους γραπτά στο τέλος της συζήτησης.

Το έργο “Σχολεία για Όλους – Συμπερίληψη Παιδιών Προσφύγων στα Ελληνικά Σχολεία”

To έργο “Σχολεία για Όλους – Συμπερίληψη Παιδιών Προσφύγων στα Ελληνικά Σχολεία” είναι ένα καινοτόμο, τριετές πρόγραμμα που θέτει ως στόχο την ενίσχυση του σχολικού δημοκρατικού πολιτισμού. Προσφέρει επιμόρφωση και διαρκή υποστήριξη σε διευθυντές/διευθύντριες και εκπαιδευτικούς σχολείων με τάξεις υποδοχής, καθώς και στους γονείς των μαθητών για θέματα που αφορούν στη δημοκρατική ιδιότητα του πολίτη, τη συμπερίληψη στο εκπαιδευτικό περιβάλλον και τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος «Τοπική Ανάπτυξη και Μείωση της Φτώχειας», με φορέα υλοποίησης το Ευρωπαϊκό Κέντρο Wergeland (EWC) και τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, με την υποστήριξη του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ).

Το πρόγραμμα «Τοπική Ανάπτυξη και Μείωση της Φτώχειας» στην Ελλάδα, ύψους 6,5 εκ. ευρώ, χρηματοδοτείται από τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (EEA Grants) 2014 – 2021. Το πρόγραμμα φιλοδοξεί να συμβάλει στην ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και τη μείωση των οικονομικών και κοινωνικών ανισοτήτων. Ο Διαχειριστής Επιχορήγησης για το πρόγραμμα “Άσυλο και Μετανάστευση” στην Ελλάδα είναι η ΣΟΛ Crowe σε συνεργασία με την HumanRights360.

Πληροφορίες εκδήλωσης

Παρασκευή 5 Μαρτίου | 18:00 – 19:30
Eίσοδος δωρεάν μέσω της πλατφόρμας zoom

Για περισσότερες πληροροφορίες πατήστε εδώ