Διατροφική βόμβα – Σε απομόνωση και επιτήρηση ιχθυοκαλλιέργεια λόγω απαγορευμένης ουσίας σε πέστροφες

assets_LARGE_t_11761_53711762Η Περιφερειακή Ενότητα Άρτας – Τμήμα Κτηνιατρικής, στο πλαίσιο των ελέγχων του Εθνικού Προγράμματος Ελέγχου Καταλοίπων Κτηνιατρικών Φαρμάκων και άλλων ουσιών στα ζώντα ζώα και στα προϊόντα τους του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, μετά τη διενέργεια δειγματοληψίας σε πέστροφες και σε συνεργασία με το Κτηνιατρικό Εργαστήριο Τριπόλεως (Εθνικό Εργαστήριο Αναφοράς), διαπίστωσε την παρουσία της απαγορευμένης ουσίας AMOZ (5-methylmorpholino-3-amino-2-oxazolidone) – νιτροφουράνιο. Τα αποτελέσματα αυτά θεωρούνται οριστικά και αμετάκλητα, μετά και την κατ’ έφεση εξέταση αυτών.

Πρόκειται για την εκμετάλλευση ιχθυοκαλλιέργειας «Υδατοκαλλιέργειες Άρτας Α.Ε.Β.Ε.» που εδρεύει στην Αγ. Παρασκευή Άρτας.Υπενθυμίζεται ότι τόσο η Περιφέρεια Ηπείρου όσο και η Περιφερειακή Ενότητα Άρτας σε συνεργασία με τη Γενική Δ/νση Βιώσιμης Ζωικής Παραγωγής & Κτηνιατρικής του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, έχουν προχωρήσει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες και έχουν λάβει όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα προκειμένου να διασφαλιστεί η Δημόσια Υγεία.

Η συγκεκριμένη εκμετάλλευση τέθηκε σε απομόνωση και επιτήρηση, συνεπώς απαγορεύεται να διακινεί προϊόντα χωρίς να έχει προηγηθεί κτηνιατρικός έλεγχος και έγκριση από τις αρμόδιες κτηνιατρικές υπηρεσίες. Οι αρμόδιες κτηνιατρικές υπηρεσίες απαίτησαν την άμεση ανάκληση – απόσυρση του συνόλου των επίμαχων παρτίδων προϊόντων από τη συγκεκριμένη εκμετάλλευση, καθώς και από όλους τους παραλήπτες αυτών.

Η Γενική Δ/νση Βιώσιμης Ζωικής Παραγωγής & Κτηνιατρικής, μετά τη διαπίστωση ότι διακινήθηκαν προϊόντα των επίμαχων παρτίδων στη Ρουμανία, ενημέρωσε τον ΕΦΕΤ, ο οποίος είναι το σημείο επαφής στην Ελλάδα για το σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης για τα τρόφιμα και τις ζωοτροφές (RASFF), προκειμένου να εκδοθεί η αντίστοιχη προειδοποίηση ώστε να ενημερωθούν οι αρχές της Ρουμανίας και των άλλων κρατών – μελών της ΕΕ.

Διαβάστε επίσης:

Επικίνδυνη διατροφική «βόμβα» απειλεί το πιάτο μας

Πόσο ασφαλές είναι το φαγητό που τρώμε εμείς και τα παιδιά μας;

Διατροφική βόμβα στο πιάτο μας – Τα μισά τρόφιμα στην Ευρώπη έχουν υπολείμματα από παρασιτοκτόνα

Δεν ξεχνάμε να πλένουμε όλα τα λαχανικά με ξίδι