Δημοτικά σχολεία: Τα 7 κριτήρια αξιολόγησης των μαθητών σύμφωνα με το Υπουργείο Παιδείας

Δημοτικά σχολεία

Πώς θα αξιολογηθούν οι μαθητές του Δημοτικού Σχολείου στο Α’ τρίμηνο που λήγει στις 10 Δεκεμβρίου;

Στις 10 Δεκεμβρίου λήγει το Α΄ τρίμηνο του σχολικού έτους 2023-24 στα Δημοτικά Σχολεία. Για την αξιολόγηση της επίδοσης των μαθητών κατά τη διάρκεια των τριμήνων συνεκτιμώνται από τους εκπαιδευτικούς επτά (7) κριτήρια.

Τα 7 κριτήρια αξιολόγησης των μαθητών, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο που κοινοποίησε  το Υπουργείο Παιδείας  στα  Δημοτικά σχολεία, είναι τα εξής:

  • Επίδοση του στα διάφορα μαθήματα
  • Προσπάθεια που καταβάλλει 
  • Το ενδιαφέρον του 
  • Οι πρωτοβουλίες που αναπτύσσει
  • Η δημιουργικότητά του 
  • Η συνεργασία του με άλλα άτομα  
  • Ο σεβασμός των κανόνων λειτουργίας του σχολείου

Η εγκύκλιος

Η Αρ. Πρωτ. Φ7/ 95955/Δ1/1.09.23 εγκύκλιος του Υπουργείου Παιδεία στο πεδίο Αξιολόγηση μαθητών/τριών ξεκαθαρίζει πώς πρέπει να γίνεται η αξιολόγηση των μαθητών στο δημοτικό σχολείο.

Η εγκύκλιος παραπέμπει στα παρακάτω θεσμικό πλαίσιο:

Για την αξιολόγηση των μαθητών και την επανάληψη τάξης στο Δημοτικό Σχολείο ισχύουν όσα προβλέπονται από τα Π.Δ. 8/1995 (Α΄3) & Π.Δ. 121/1995 (Α΄75) και από τη με αρ. πρωτ. Φ.7Α/ΦΜ/212191/Δ1/4-12-2017 Υ.Α. (Β΄4358), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Σύμφωνα με το Π.Δ. 8/1995, που είναι το ουσιαστικότερο, τα κριτήρια για την αξιολόγηση των μαθητών είναι τα εξής:

Η Αξιολόγηση του μαθητή είναι η συνεχής παιδαγωγική διαδικασία, με βάση την οποία παρακολουθείται η πορεία της μάθησής του, προσδιορίζονται τα τελικά αποτελέσματά της και εκτιμώνται, παράλληλα, άλλα χαρακτηριστικά του, τα οποία σχετίζονται με το έργο του σχολείου. Η αξιολόγηση αποτελεί οργανικό στοιχείο της διδακτικής-μαθησιακής διαδικασίας, η οποία αρχίζει με τον καθορισμό των στόχων και ολοκληρώνεται με τον έλεγχο της επίτευξης τους.

Η αξιολόγηση, ως εξατομικευμένη εκτίμηση της επίδοσης του μαθητή, δεν είναι αυτοσκοπός και σε καμία περίπτωση δεν προσλαμβάνει χαρακτήρα ανταγωνιστικό ή επιλεκτικό για το μαθητή του Δημοτικού Σχολείου. Αυτή δεν αναφέρεται μόνο στην επίδοση του στα διάφορα μαθήματα, αλλά και σε άλλα χαρακτηριστικά του, όπως είναι η προσπάθεια που καταβάλλει, το ενδιαφέρον του, οι πρωτοβουλίες που αναπτύσσει, η δημιουργικότητά του, η συνεργασία του με άλλα άτομα και ο σεβασμός των κανόνων λειτουργίας του σχολείου (Αρθρ. 1. παρ. 2 & 3).

Πηγή: alfavita.gr

Διαβάστε επίσης:

Γιατί οι μαθητές του σημερινού σχολείου πρέπει να εξετάζονται με ανοιχτά βιβλία

Πώς θα βοηθήσω το παιδί μου να διαβάζει μόνο του;

Παιδιά με ΔΕΠΥ: Τα 10 πιο δύσκολα ζητήματα για τους γονείς