Δωρεάν ενισχυτική διδασκαλία από το Δήμο Πατρέων

assets_LARGE_t_420_53733626Oργανώθηκαν τμήματα μαθησιακής στήριξης για μαθητές Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου τα οποία θα λειτουργούν σε δημόσια διδακτήρια του Δήμου Πατρέων, μετά το πέρας των μαθημάτων του σχολείου, καθημερινά. Διδάσκονται το μάθημα της γλώσσας και των μαθηματικών για τα παιδιά του Δημοτικού και τα μαθήματα της ελληνικής γλώσσας, αρχαίων, μαθηματικών, φυσικής και χημείας για τα παιδιά του Γυμνασίου και Λυκείου. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι φοιτούντες μαθητές στα σχολεία του Δήμου Πατρέων κατά το τρέχον σχολικό έτος.  Η επιλογή των ενδιαφερομένων γίνεται με βάση κοινωνικά και οικονομικά κριτήρια.

Συγκεκριμένα τα μαθήματα γίνονται στα εξής σχολεία:

1. ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΟ
11ο Δημοτικό Πατρών Ρήγα Φεραίου & Σατωβριάνδου 19ο Δημοτικό Πατρών Σολωμού 57

2. ΓΥΜΝΑΣΙΑ- ΛΥΚΕΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟ
21ο Γυμνάσιο Πατρών Θερμοπυλών & Ανθεμίου 12ο Γυμνάσιο Πατρών Γοργοποτάμου 52