Δωρεάν μαθήματα Η/Υ και ξένων γλωσσών για μαθητές Ε και ΣΤ Δημοτικού στο Δήμο Θέρμης

o-KID-NOT-FOCUSING-IN-CLASS-facebookΔωρεάν προγράμματα απόκτησης πιστοποίησης χρήσης Η/Υ ECDL, καθώς και απόκτησης κρατικού πιστοποιητικού γλωσσομάθειας επιπέδου Α1 και Α2 Αγγλικής και Γερμανικής Γλώσσας, για τους μαθητές Ε’ και ΣΤ’ τάξης Δημοτικού, προγραμματίζονται να ξεκινήσουν από τον Σεπτέμβρη 2015 στα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) του ΝΠΔΔ Θέρμης. Οι αιτήσεις συμμετοχής ξεκινούν στις 5 Αυγούστου και ολοκληρώνονται την Τρίτη 18 Αυγούστου. Κρίνοντας απαραίτητη την ελάφρυνση των οικογενειών των παιδιών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα από πρόσθετα οικονομικά βάρη και ταυτόχρονα θέλοντας να κινητοποιήσει τα ενδιαφέροντα των παιδιών με πολύπλευρες δραστηριότητες και συγκεκριμένους εκπαιδευτικούς και δημιουργικούς στόχους, το Διοικητικό Συμβούλιο του ΝΠΔΔ, ενέκρινε συμπληρωματικό προγραμματισμό προσλήψεων προσωπικού με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου προγραμμάτων ΕΣΠΑ, συνολικού αριθμού 3 ατόμων ειδικοτήτων ΠΕ Πληροφορικής, ΠΕ Καθηγητή Αγγλικής Γλώσσας και ΠΕ Καθηγητή Γερμανικής Γλώσσας, για τη στελέχωση των ειδικών τμημάτων.