Εάν το νήπιο δεν ξέρει να γράφει και να διαβάζει λεξούλες θα μείνει πίσω στην πρώτη δημοτικού;

2521275Με το νέο πρόγραμμα των νηπιαγωγείων τα νήπια έρχονται σε μια πρώτη επαφή με τα γράμματα και τους ήχους τους, άλλα παιδιά αντιλαμβάνονται γρηγορότερα την σχέση ανάμεσα στο γράφημα και στο φώνημα και μπορούν να συλλαβίσουν σε απλές συλλαβικές δομές όπως μη-λο και να διαβάσουν τελικά ‘’μήλο’’ γρηγορότερα από κάποια άλλα, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι το παιδί που δεν θα το κάνει αυτό στα νήπια θα μείνει πίσω.

Αυτό που σίγουρα όμως πρέπει να έχει κατακτηθεί είναι ο μηχανισμός της φωνολογικής επεξεργασίας των λέξεων σε επίπεδο συλλαβής αρχικά και κατόπιν σε επίπεδο φωνήματος. Δηλαδή θα πρέπει το νήπιο να μπορεί να συλλαβίσει προφορικά, οποιαδήποτε λέξη χωρίς βοήθεια, να σκεφτεί λέξεις που ξεκινούν από ‘’α’’ ή από ‘’β’’ κ.τ.λ , να αναλύσει σε φωνήματα απλές λέξεις όπως μήλο, μάτι, καλάθι και να μη δυσκολεύεται να διακρίνει ακουστικά λέξεις που διαφέρουν ελάχιστα φωνολογικά όπως Φάρος-Θάρρος , Λύκος-Νίκος κ.ο.κ

Όλα τα προαναφερθέντα αποτελούν δεξιότητες φωνολογικές και μεταφωνολογικές που αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της γλωσσικής ανάπτυξης, όπου φυσιολογικά τελειοποιούνται πριν την είσοδο στη δημοτική εκπαίδευση. Όταν υπάρχουν κενά και ελλείψεις τέτοιου τύπου τότε υπάρχει κίνδυνος να έχουμε καθυστέρηση στην κατάκτηση των μηχανισμών γραφής και ανάγνωσης και τις γνωστές σε όλους δυσκολίες στη μάθηση ή μαθησιακές δυσκολίες.

Πηγή: ΕΥΡΥΜΑΘΕΙΑ  Κέντρο Ειδικής Διαπαιδαγώγησης

Εύκολες ασκήσεις προγραφής για τα πρωτάκια του Σεπτεμβρίου

Όσα πραγματικά θα έπρεπε να ξέρω τα έμαθα στο Νηπιαγωγείο