eDiplomas: Ηλεκτρονικά τα στοιχεία πτυχίων και τίτλων σπουδών από ΑΕΙ και ΔΟΑΤΑΠ

Κάθε φυσικό πρόσωπο δύναται, μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr), να αιτείται στην ψηφιακή δημόσια υπηρεσία «eDiplomas» την άντληση από τα πληροφοριακά συστήματα των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) της ημεδαπής και του Διεπιστημονικού Οργανισμού Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) των στοιχείων που βεβαιώνουν την κτήση τίτλου σπουδών του ή προκύπτουν από αυτόν και τη διαβίβαση των στοιχείων αυτών σε φορείς του δημοσίου ή του ευρύτερου δημόσιου τομέα, καθώς και σε νομικά πρόσωπα της επιλογής του, εφόσον είναι εγγεγραμμένα στην υπηρεσία «eDiplomas».

Η άντληση και η διαβίβαση των στοιχείων πτυχίων και τίτλων σπουδών διενεργούνται μετά από το αίτημα του φυσικού προσώπου, το οποίο συνιστά ρητή συγκατάθεση και προϋπόθεση για την πρόσβαση, επεξεργασία και διατήρηση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που είναι αναγκαία για την παροχή της υπηρεσίας «eDiplomas»

Κάθε φυσικό πρόσωπο δύναται επίσης να κάνει χρήση της υπηρεσίας «eDiplomas»για σκοπούς επισκόπησης των τίτλων σπουδών που το αφορούν, καθώς και για να υποβάλλει αίτημα στα Α.Ε.Ι. και στον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. για σκοπούς ενημέρωσης ή διόρθωσής τους

Οι φορείς του δημοσίου ή του ευρύτερου δημόσιου τομέα δύνανται να κάνουν χρήση της υπηρεσίας «eDiplomas» στην περίπτωση αυτεπάγγελτου ελέγχου γνησιότητας τίτλου σπουδών, εφόσον το φυσικό πρόσωπο έχει ήδη διαβιβάσει στους άνω φορείς τον τίτλο σπουδών που το αφορούν και το Α.Ε.Ι. ή ο Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π έχει παράσχει ρητή εξουσιοδότηση προς τους άνω φορείς για την πρόσβαση και επεξεργασία των ως άνω στοιχείων.

Για τη χρήση της υπηρεσίας «eDiplomas» απαιτείται η αυθεντικοποίηση του φυσικού προσώπου με τη χρήση των κωδικών-διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Τα στοιχεία που αντλούνται και διαβιβάζονται είναι αυτά που αποτυπώνονται και στον τίτλο σπουδών του εκάστοτε Α.Ε.Ι. ή του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.