- Infokids.gr - https://www.infokids.gr -

Έκκληση για βοήθεια: Ο 17χρονος Πέτρος πάσχει από καρδιακή ανεπάρκεια και πρέπει να χειρουργηθεί άμεσα – Η απάντηση του Παιδοκαρδιοχειρουργού κ. Γ. Σαρρή

Έκκληση για βοήθεια [1] απευθύνει η οικογένεια του  17χρονου Πέτρου Αθανασιάδη, μαθητή Γ Λυκείου, από τη Μεγαλόπολη που πάσχει από βαριάς μορφής καρδιακή ανεπάρκεια [2].

Ο 17χρονος χρήζει άμεσης χειρουργικής επέμβασης ανοιχτής καρδιάς που θα γίνει στην Βοστώνη όμως η οικογένειά του δυσκολεύεται να ανταποκριθεί στο υπέρογκο κόστος νοσηλείας.

Ο ΕΟΠΥΥ δεν καλύπτει το ποσό που απαιτείται και είναι πολύ μεγάλο, πάνω από 240.000 ευρώ.

 “Ο Πέτρος έχει ταλαιπωρηθεί πολύ, είναι το τέταρτο χειρουργείο που θα κάνει, είναι δύσκολη εγχείριση”

Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε τον 17χρονο Πέτρο

Ο τραπεζικός λογαριασμός όπου μαζεύονται τα χρήματα είναι στην τράπεζα Πειραιώς με IBAN: GR77 0171 3120 0063 1214 6111 614.

Δικαιούχος είναι ο Πέτρος Αθανασιάδης.

Απάντηση του Καρδιοχειρουργού-Παιδοκαρδιοχειρουργού κ. Γεώργιου Η. Σαρρή στο παραπάνω δημοσίευμα

Σύμφωνα με τον κ. Σαρρή, η παραπάνω έκκληση, η οποία αρχικά δημοσιεύτηκε στην Huffington Post, “δηµιουργεί αδικαιολόγητα αρνητική εικόνα στους γονείς καρδιοπαθών παιδιών και γενικότερα στην κοινωνία για την Παιδοκαρδιοχειρουργική στην Ελλάδα, µε την ιδιότητά µου ως Παιδοκαρδιοχειρουργός, Διευθυντής του Παιδοκαρδιοχειρουργικού Τµήµατος του ΙΑΣΩ ΠΑΙΔΩΝ, Πρόεδρος της Οµάδας Εργασίας Συγγενών Καρδιοπαθειών της Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργών Θώρακος, Καρδιάς και Αγγείων, καθώς και ως Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Παιδοκαρδιοχειρουργικής Εταιρείας, παρακαλώ να λάβετε υπόψιν σας τις κάτωθι παρατηρήσεις µου και να δηµοσιεύσετε την επιστολή µου στην διαδικτυακή σας εφηµερίδα.

Περιγράφεται το σοβαρό καρδιακό πρόβληµα του 17χρονου Πέτρου Αθανασιάδη, ο
οποίος έχει ιστορικό τριών προηγουµένων χειρουργικών επεµβάσεων στο Λονδίνο,
τριών επεµβατικών καρδιακών καθετηριασµών (τρία “µπαλονάκια”, δύο στο
Λονδίνο και ένα στο Ωνάσειο), και που τώρα φέρεται να χρειάζεται εκ νέου
καρδιοχειρουργική επέµβαση για πρόβληµα στην µιτροειδή του βαλβίδα.

Αναφέρεται επίσης ότι, πάλι σύµφωνα µε το δηµοσίευµα, κανένα Νοσοκοµείο στην Ελλάδα δεν
έχει δεχθεί να αναλάβει την πραγµατοποίηση της επέµβασης και ότι, εποµένως, η
µόνη διέξοδος που έχει ο ασθενής είναι να µεταβεί στην Βοστώνη των ΗΠΑ για την
απαραίτητη καρδιοχειρουργική επέµβαση. Μάλιστα, επειδή ως επίσης αναφέρεται
στο δηµοσίευµα, η αρµόδια επιτροπή του ΕΟΠΥΥ δεν έχει εγκρίνει την κάλυψη
νοσηλείας του στο εξωτερικό, η οικογένεια κάνει δηµόσια έκκληση να συγκεντρωθεί
από δωρητές το ποσό των 250.000 Ευρώ για την κάλυψη των εξόδων.

Θέλω κατ’ αρχάς να τονίσω ότι το δηµοσίευµα είναι ανακριβές σχετικά µε το ότι
ουδείς στην Ελλάδα δεν αναλαµβάνει την πραγµατοποίηση της επέµβασης: Ούτε ο
ίδιος ούτε οποιοσδήποτε συνεργάτης µου στο Αθηναϊκό Παιδοκαρδιοχειρουργικό
Ινστιτούτο και στο Παιδοκαρδιοχειρουργικό Τµήµα του ΙΑΣΩ ΠΑΙΔΩΝ, το οποίο
διευθύνω, δεν έχουµε ερωτηθεί ούτε από τους γονείς ούτε από οποιονδήποτε φορέα
σχετικά µε το κατά πόσον είµαστε σε θέση να αναλάβουµε την περίπτωση του
συγκεκριµένου παιδιού. Δεδοµένου ότι, µε την Οµάδα µου, δραστηριοποιούµαι στην
Ελλάδα από το 1997 έχοντας πραγµατοποιήσει χιλιάδες καρδιοχειρουργικές
επεµβάσεις σε παιδιά, µε άριστα αποτελέσµατα πιστοποιηµένα από την Ευρωπαϊκή
Παιδοκαρδιοχειρουργική Εταιρεία (2), της οποίας διατελώ Πρόεδρος, θεωρώ ότι, εάν
τεθούν υπόψιν µας όλα τα κλινικά στοιχεία του ασθενούς (τον οποίο φυσικά θα
πρέπει να εξετάσω και ο ίδιος µε τους συνεργάτες µου) θα µπορέσω να τοποθετηθώ
υπεύθυνα επί του θέµατος, συγκεκριµένα, α) αν υπάρχει ένδειξη επανεγχείρησης και,
εφόσον πράγµατι υπάρχει, β) αν µπορούµε να αναλάβουµε την πραγµατοποίηση της
εδώ στην Ελλάδα, χωρίς ο ασθενής και η οικογένειά του να χρειαστεί να µεταβούν
στις ΗΠΑ, και χωρίς να έχουν ανάγκη συγκέντρωσης ενός τόσον υπέρογκου ποσού,
αφού ο ΕΟΠΥΥ καλύπτει αυτοµάτως τις επεµβάσεις που πραγµατοποιούνται στην
Ελλάδα.

Επίσης, παρακαλώ να σηµειωθούν τα εξής. Το άρθρο σας, δεν διερευνά:
1. Το εύλογο ερώτηµα σχετικά µε την θέση των θεραπόντων ιατρών του
ασθενούς στο Λονδίνο, οι οποίοι έχουν χειρουργήσει το παιδί τρείς φορές.
Έχουν αυτοί πράγµατι συµφωνήσει ότι η καρδιοχειρουργική επανεπέµβαση
είναι ενδεδειγµένη, και, αν όντως είναι έτσι, έχουν δηλώσει ότι οι ίδιοι δεν
την αναλαµβάνουν στο Λονδίνο;
2. Έχουν ενηµερωθεί και ερωτηθεί για την περίπτωση του ασθενούς τα άλλα
τρία παιδοκαρδιοχειρουργικά κέντρα που λειτουργούν στην Ελλάδα,
συγκεκριµένα, στο Νοσοκοµείο Παίδων «Αγία Σοφία», στο Ωνάσειο, και στο
ΜΗΤΕΡΑ; Αν ναί, ποιά ήταν η άποψη των εκεί ιατρών;
3. Ποιό ήταν το σκεπτικό της απορριπτικής απόφασης της επιτροπής του
ΕΟΠΥΥ, δεδοµένου ότι ο δηµόσιος ασφαλιστικός φορέας έχει στο παρελθόν
εγκρίνει και καλύψει οικονοµικά την πραγµατοποίηση στο Λονδίνο τριών
καρδιοχειρουργικών επεµβάσεων και δύο επεµβατικών καθετηριασµών για το
συγκεκριµένο παιδί;

Τέλος, πρέπει να τονιστεί ότι, αν πράγµατι για οποιοδήποτε παιδί η µετάβαση στο
εξωτερικό κρίνεται αναγκαία, µε επίσηµα οργανωµένο τρόπο σε συνεννόηση όλων των
εν Ελλάδι καρδιοχειρουργικών κέντρων, τα έξοδα πρέπει να καλύπτονται από το
δηµόσιο ασφαλιστικό ταµείο και όχι να βαρύνουν τους γονείς.

Οι δε ευγενείς δωρητές είναι σωστότερο να ενισχύουν κυρίως τους καταξιωµένους
φιλανθρωπικούς οργανισµούς «Πανελλήνιος Σύλλογος Η Καρδιά του Παιδιού» στην
Αθήνα και «Σύλλογος Παιδικές Καρδιές» στην Θεσσαλονίκη, οι οποίοι, µε την
µακρόχρονη εθελοντική φιλανθρωπική τους δράση και τους Επιστηµονικούς τους
Συµβούλους έχουν αποδείξει ότι αξιολογούν και στηρίζουν ακριβοδίκαια όλα τα
καρδιοπαθή παιδιά και τις οικογένειές τους, και τις ελεύθερες επιλογές τους.

Παραµένω στη διάθεση του µικρού ασθενούς, της οικογενείας του και του
Υπουργείου για οτιδήποτε χρειαστεί.

Μετά τιµής,
Γεώργιος Η. Σαρρής