Εκπαιδευτήρια Καίσαρη: Πρόγραμμα Υποτροφιών Γυμνασίου & Λυκείου για το σχολικό έτος 2021-2022

Για το σχολικό έτος 2021-2022 τα Εκπαιδευτήρια Καίσαρη προκηρύσσουν υποτροφίες που θα απονεμηθούν σε αριστούχους μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου. Κριτήριο για την απόκτησή τους είναι η άριστη επίδοση και διαγωγή. Συγκεκριμένα, το σχολείο προσφέρει τις ακόλουθες υποτροφίες σε μαθητές που το σχολικό έτος
2021-2022 θα φοιτήσουν στις ακόλουθες τάξεις:

Εσωτερικοί & Εξωτερικοί Μαθητές

ü 6 υποτροφίες που καλύπτουν το 25% – 100% των διδάκτρων για εξωτερικούς μαθητές, υποψήφιους Γυμνασίου και Λυκείου, ανάλογα με τον βαθμό επίτευξης των κριτηρίων.

Η υποτροφία ισχύει για 1 έτος.

Διαδικασία:

o υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης συμμετοχής

o γραπτές εξετάσεις

o συνέντευξη (αφορά τους επιτυχόντες των γραπτών εξετάσεων και θα γίνει σε ημέρα και ώρα για την οποία θα ενημερωθείτε) o αντίγραφα ελέγχων των τελευταίων 2 ετών o υποβολή φακέλου με πάσης φύσεως διακρίσεις

ü 1 υποτροφία σε κάθε τάξη Β΄ & Γ΄ Γυμνασίου – Α΄ & Β΄ Λυκείου που καλύπτει το 50% των διδάκτρων για τον μαθητή των Εκπαιδευτηρίων Καίσαρη που θα σημειώσει τον υψηλότερο μέσο όρο στις εξετάσεις υποτροφιών.

Σε περίπτωση που και φέτος δεν πραγματοποιηθούν προαγωγικές εξετάσεις, όσοι μαθητές των Εκπαιδευτηρίων Καίσαρη επιθυμούν να διεκδικήσουν μία από τις υποτροφίες, θα πρέπει να συμμετάσχουν στις εξετάσεις υποτροφιών. Η υποτροφία ισχύει για 1 έτος.

Διαδικασία:

o υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης συμμετοχής

o γραπτές εξετάσεις

ü 1 υποτροφία που καλύπτει το 50% των διδάκτρων για μαθητή/τρια, υποψήφιο/α για την Α΄ Γυμνασίου, που φοιτά στην ΣΤ΄ Δημοτικού των Εκπαιδευτηρίων Καίσαρη.

Διαδικασία:

o υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης συμμετοχής
o γραπτές εξετάσεις

Ø Το κόστος συμμετοχής στις εξετάσεις υποτροφιών ανέρχεται στα 30 ευρώ !
(λεπτομέρειες καταβολής στην αίτηση συμμετοχής).

Ø Οι υποτροφίες θα διεξαχθούν στο κτίριο του Γυμνασίου το Σάββατο 5 Ιουνίου ώρα 10:30 τηρώντας όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια των εξεταζόμενων.

Ø Εξεταζόμενα μαθήματα: Νεοελληνική Γλώσσα και Μαθηματικά.

Ø Ύλη & ενδεικτικά θέματα είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του σχολείου.

Ø Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές μέχρι 28 Μαΐου 2021 ηλεκτρονικά, στην ιστοσελίδα του σχολείου.

Διευκρινίσεις

Ø Το σχολείο ανακοινώνει μόνο τα ονόματα των επιτυχόντων στις γραπτές εξετάσεις και όχι τις βαθμολογίες όλων των συμμετεχόντων.

Ø Δεν γίνεται επίδειξη γραπτών δοκιμίων.

Ø Σε περίπτωση ισοβαθμίας, οι υποτροφίες μοιράζονται.

Ø Το σχολείο διαθέτει σχολικό λεωφορείο για τη μεταφορά των μαθητών, εφόσον καλύπτεται η διεύθυνση της κατοικίας τους από τα δρομολόγια.

Ø Οι υποτροφίες δεν καλύπτουν το κόστος του σχολικού λεωφορείου και των δραστηριοτήτων.

Ø Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα υποτροφιών για μαθητές που φοιτούν ήδη στο σχολείο αποτελεί η τακτοποίηση ανεξόφλητων διδάκτρων.

Ø Στην περίπτωση που ο μαθητής κερδίσει υποτροφία αλλά έχει έκπτωση λόγω μεγαλύτερου αδερφού που φοιτά στο σχολείο μας ή έχει καταβάλει δίδακτρα με έκπτωση προεξόφλησης, τότε θα ισχύσει μόνο η υποτροφία.

Ø Το σχολείο διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τη διαδικασία τα επόμενα χρόνια.

Ø Το σχολείο διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει την ημερομηνία διεξαγωγής υποτροφιών.