Εκτυπώστε εδώ, τις μικρές καρτούλες για τα δώρα σας!

Κάρτες και καρτούλες για τα δώρα σας!

Γιατί να αγοράζετε ευχητήριες κάρτες για να συνοδεύουν τα δώρα σας, όταν μπορείτε να εκτυπώσετε όσες θέλετε;

Μικρά καρτελάκια για σας, που χωρούν όμως τις ευχές σας! Εκτυπώστε, κόψτε και…

…Καλές γιορτές!