ΕΟΦ: Ανακαλούνται γάντια μιας χρήσης λόγω ακαταλληλότητας

Την ανάκληση της παρτίδας 20180522 χειρουργικά γάντια αποστειρωμένα με πούδρα PROTEX size 6,5, 7, 8, 8,5 κατασκευαστής Zhejiang Zhuoyi Industrial & Trading Co., Κίνα ανακοίνωσε ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων (ΕΟΦ).

Τα χειρουργικά γάντια που ανακαλούνται είναι τα κάτωθι:

α) για τα μεγέθη 6,5, 8 και 8,5 η συγκεκριμένη παρτίδα δεν συμφωνεί με τις προδιαγραφές ως προς τον έλεγχο υδατοστεγανότητας για τον εντοπισμό οπών.

β) για το μέγεθος 7 η συγκεκριμένη παρτίδα δεν συμφωνεί με τις προδιαγραφές ως προς την εμφάνιση.

Η εταιρεία MILONAS HEALTH ΑΕ ως διανομέας του προϊόντος στην Ελλάδα, οφείλει να την υλοποιήσει σε εύλογο χρονικό διάστημα.

Τα παραστατικά της ανάκλησης πρέπει να τηρούνται για διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) ετών και να τίθενται υπόψη του ΕΟΦ, εφόσον ζητηθούν.

Δείτε το κείμενο της ανάκλησης πατώντας εδώ