ΕΟΦ: Ανακαλούνται γνωστά φάρμακα λόγω μη ύπαρξης πιστοποιητικών εργαστηριακών ελέγχων

Την ανάκληση συγκεκριμένων παρτίδων των γνωστών αντιυπερτασικών φαρμάκων PRESSDOWN 100 mg, PRESS-DOWN PLUS (100+25) mg και PRESS-DOWN PLUS (50+12,5) mg, διότι το πιστοποιητικό CEP της δραστικής ουσίας losartan που χρησιμοποιήθηκε για την παραγωγή των εν λόγω παρτίδων τελικού προϊόντος έχει ανακληθεί και δεν προσκομίστηκαν αποτελέσματα εργαστηριακών ελέγχων για τις NDEA/NDMA από τον ΚΑΚ.

Αυτά είναι τα φάρμακα που ανακαλούνται:

Το PRESS-DOWN και το PRESS-DOWN PLUS ενδείκνυνται για τη θεραπεία της υπέρτασης. Μπορούν να χορηγηθεί ως μονοθεραπεία ή σε συνδυασμό με άλλους αντιυπερτασικούς παράγοντες.

Η παρούσα απόφαση εκδίδεται προληπτικά στο πλαίσιο προάσπισης της δημόσιας υγείας. Η εταιρεία PHARMAZAC ΕΠΕ οφείλει να επικοινωνήσει άμεσα με τους αποδέκτες των συγκεκριμένων παρτίδων και να τις αποσύρει από την αγορά μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα. Τα σχετικά παραστατικά τηρούνται για διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) ετών και τίθενται υπόψη του ΕΟΦ, εφόσον ζητηθούν.

Δείτε το κείμενο της ανάκλησης πατώντας εδώ

Ο ΕΟΦ ανακοίνωσε άρση της ανάκλησης

Την άρση της υπ΄αριθμ 20961/28-3-2019 απόφασης ανάκλησης παρτίδων των PRESSDOWN 100 mg, PRESS-DOWN PLUS (100+25) mg και PRESS-DOWN PLUS (50+12,5) mg, δεδομένου ότι σύμφωνα με τα αποτελέσματα των επίσημων εργαστηριακών ελέγχων που προσκόμισε ο ΚΑΚ οι προσμίξεις NDMA και NDEA είναι εντός των προβλεπόμενων ορίων.

Δείτε το κείμενο της άρσης της ανάκλησης πατώντας εδώ