ΕΟΦ: Απαγορεύεται η κυκλοφορία γνωστού οδοντιατρικού προϊόντος

Την απαγόρευση διακίνησης και διάθεσης του οδοντιατρικού προϊόντος Odontopaste της εταιρείας Α&Μ Australian Dental Manufacturing  Αυστραλίας ανακοίνωσε ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων.

Πρόκειται για ένα αντιφλεγμονώδες αντιβιοτικό για ενδοδοντική θεραπεία.

Η παρούσα απόφαση αποτελεί προληπτικό μέτρο για την προάσπιση της Δημόσιας Υγείας με σκοπό να ενισχύσει την εθελοντική απαγόρευση διακίνησης και διάθεσης του προϊόντος στην οποία προέβη η εταιρεία, λόγω του ότι δεν έχει πραγματοποιηθεί η εγγραφή του υπεύθυνου για τη θέση του προϊόντος στην αγορά σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο άρθρο 14 της υπ΄αριθμ. ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ.130648/30-9-2009 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 2198/Β/2-10-2009).

Η εταιρεία FUTUREDENT ως διανομέας του προϊόντος στην Ελλάδα, οφείλει να υλοποιήσει άμεσα την απόφαση. Τα σχετικά παραστατικά πρέπει να τηρούνται για διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) ετών και να τίθενται υπόψη του ΕΟΦ, εφόσον ζητηθούν.