- Infokids.gr - https://www.infokids.gr -

ΕΟΠΥΥ: Ξεχάστε όσα ξέρατε μέχρι σήμερα για την αποζημίωση γυαλιών οράσεως

Σημαντικές αλλαγές αναφορικά με το τρόπο με τον οποίο οι ασφαλισμένοι του ΕΟΠΥΥ θα αποζημιώνονται για οπτικά είδη και γυαλιά οράσεως [1], αναμένεται να τεθούν σε εφαρμογή από την 1η Αυγούστου 2018 σύμφωνα με τα όσα προβλέπει η υπουργική απόφαση που αναρτήθηκε στη Διαύγεια. Ειδικότερα,  οι ασφαλισμένοι, προκειμένου να λαμβάνουν γυαλιά οράσεως ή άλλα οπτικά είδη που τους έχει συνταγογραφήσει ο οφθαλμίατρος, θα καταθέτουν στα καταστήματα ειδική γνωμάτευση, ένα είδος voucher. Οι ασφαλισμένοι θα λαμβάνουν τα οπτικά χωρίς να πληρώνουν και οι οπτικοί θα αποζημιώνονται με το voucher από τον ΕΟΠΥΥ.

Τι αλλάζει στη χορήγηση και αποζημίωση γυαλιών οράσεως

Σύμφωνα με την απόφαση, η χορήγηση και αποζημίωση γυαλιών οράσεως γίνεται κατόπιν ιατρικής γνωμάτευσης που έχει εκδοθεί, μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής του ΕΟΠΥΥ, από πιστοποιημένο στο μητρώο του ΕΟΠΥΥ ιατρό-οφθαλμίατρο και κατόπιν ιατρικού ελέγχου από ελεγκτή ιατρό. Ως παράρτημα της γνωμάτευσης, εκδίδεται βεβαίωση, η οποία έχει την περιγραφή «Βεβαίωση Αποζημίωσης», φέρει ως διακριτικό το λογότυπο του ΕΟΠΥΥ, έναν μοναδικό αριθμό (barcode) καθώς και το όνομα, επίθετο και ΑΜΚΑ του δικαιούχου. Επί της βεβαίωσης προσδιορίζεται το προς αποζημίωση δικαιούμενο ποσό, όπως ορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΥ και το οποίο φέρει τη λεκτική περιγραφή «ανώτατο αποζημιούμενο ποσό». Τη βεβαίωση υπογράφει ηλεκτρονικά ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υποθέσεων του ΕΟΠΥΥ ή ο νόμιμος αναπληρωτής αυτού, και παραδίδεται στον δικαιούχο περίθαλψης. Στη βεβαίωση προβλέπεται ευδιάκριτο πεδίο υπογραφής του δικαιούχου προκειμένου να το υπογράψει και στη συνέχεια να την καταθέσει σε κατάστημα οπτικών, ώστε να λάβει την παροχή που δικαιούται. Στη συνέχεια και κατόπιν υποβολής σε μηνιαία βάση από το κατάστημα οπτικών ειδών, των ιατρικών γνωματεύσεων, των ηλεκτρονικών βεβαιώσεων και του τιμολογίου που αντιστοιχεί σε αυτά, το ποσό που αναγράφεται στη βεβαίωση αποζημιώνεται απευθείας από τον Οργανισμό στον πάροχο οπτικών ειδών. Η μηνιαία υποβολή θα κατατίθεται στον ΕΟΠΥΥ μέχρι την 20η ημερολογιακή ημέρα του επόμενου μήνα.

Τι ισχύει για τις περιπτώσεις ειδικής αγωγής

Αναφορικά με την ειδική αγωγή ακολουθείται κατ’ αντιστοιχία η ίδια διαδικασία. Ειδικότερα, για την ειδική αγωγή οι ιατροί που εκδίδουν ηλεκτρονικές γνωματεύσεις είναι παιδίατροι, παιδοψυχίατροι, νευρολόγοι-ψυχίατροι, ψυχίατροι και νευρολόγοι. Η γνωμάτευση δύναται, κατ’ επιλογή του θεράποντος ιατρού, να εκδίδεται είτε ως «πακέτο» ειδικής αγωγής είτε μεμονωμένα ανά πράξη οπότε ανάλογα εκδίδεται και ο αντίστοιχος αριθμός βεβαιώσεων. Στην περίπτωση που από το πλήθος των πράξεων που θα ζητηθούν από το γιατρό υπάρχει υπέρβαση του ανώτατου ορίου αποζημίωσης όπως ορίζεται από τον ΕΚΠΥ, τότε το ποσό της υπέρβασης αφαιρείται αναλογικά από κάθε θεραπευτική πράξη, προκειμένου το συνολικό ποσό να είναι στο ύψος του ανώτατου αποδιδόμενου ορίου δαπάνης. Στην περίπτωση υπέρβασης των ορίων δαπάνης, το υπερβάλλον ποσό αναζητείται από τον ΕΟΠΥΥ από τα καταστήματα οπτικών ειδών και τους παρόχους ειδικής αγωγής αντίστοιχα. Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τα όρια δαπανών έτους 2018, για τα οπτικά προβλέπεται ποσό 50 εκατ. ευρώ, ενώ για την ειδική αγωγή 80 εκατ. ευρώ.

Αρνούνται την πληρωμή με voucher οι οπτικοί

Με ανοικτή επιστολή η Πανελλήνια Ένωση Οπτικών και Οπτομετρών, ζητάει καταρχάς την κατανόηση, τη στήριξη και τη συμπαράσταση των ασφαλισμένων για τις επικείμενες συναλλαγές τους για οπτικά είδη και εξηγεί για ποιο λόγο αποφάσισαν να μην δέχονται τα voucher για την πληρωμή γυαλιών οράσεως. Οι οπτικοί ζητούν την άμεση καταβολή των δεδουλευμένων ληξιπρόθεσμων χρεών του ΕΦΚΑ και ΕΟΠΥΥ. Ζητούν, επίσης, διάλογο με το υπουργείο Υγείας και τον ΕΟΠΥΥ για να βρεθεί λύση, η οποία θα εξυπηρετεί και τον ασφαλισμένο, αλλά και θα προστατεύει τις επιχειρήσεις από την καταστροφή και το λουκέτο.

Οι επτά λόγοι άρνησης που παραθέτουν οι οπτικοί:

– Ο ΕΟΠΥΥ και ο ΕΦΚΑ τους χρωστάει ληξιπρόθεσμα από το 2011.

– Θα δέχονται «χαρτιά» αντί χρημάτων, αλλά θα είναι υποχρεωμένοι να πληρώνουν με μετρητά ΦΠΑ, εμπορεύματα, πάγια έξοδα, τους εργαζόμενους.

– Δεν θα γνωρίζουν πότε θα πληρώνονται από τον ΕΟΠΥΥ.

– Δεν θα εισπράττουν το ποσό του voucher, αλλά μειωμένο ποσό, λόγω κουρέματος και της υποχρεωτικής έκπτωσης προς τον ΕΟΠΥΥ.

– Δεν υπάρχει πλέον, μετά από οκτώ χρόνια άγριας λιτότητας, ρευστότητα στις επιχειρήσεις για να χρηματοδοτούν τον ΕΟΠΥΥ για άγνωστο χρονικό διάστημα.

– Οπτικοί, οι οποίοι βρίσκονται σε δεινή οικονομική κατάσταση, δεν θα μπορούν να εισπράττουν και οι επιχειρήσεις τους καταδικάζονται σε κλείσιμο.

– Σύμφωνα με τους οπτικούς, στην ουσία δεν μειώνεται η γραφειοκρατία προς τον ασφαλισμένο, καθώς είναι υποχρεωμένος να συναλλάσσεται πάλι με τον ΕΟΠΥΥ (πιστοποιημένος οφθαλμίατρος, ελεγκτής ιατρός).

Εκτιμούν, δε, πως με τον συγκεκριμένο νόμο η κυβέρνηση επιδιώκει τα εξής:

– Να τους τιμωρήσει γιατί «δεν σκύψαμε το κεφάλι και δεν υπέγραψε κανείς οπτικός – οπτομέτρης την λεόντειο σύμβαση που είχε προτείνει ο ΕΟΠΥΥ».

– Να τους βάλει απέναντι από τους ασφαλισμένους «για να πετύχει να μην έχουμε άλλη επιλογή από την υποταγή στις επιδιώξεις της».

– Να κάνει κοινωνική πολιτική ανέξοδα με τα δικά τους χρήματα.

– Να περιορίσει τις μικρές επιχειρήσεις και παράλληλα να μειώσει τις δαπάνες για την Υγεία.

– Μέσω της πιστοποίησης (η οποία δεν χρειάζεται γιατί στα οπτικά καταστήματα, προϊόντα και υπηρεσίες είναι πιστοποιημένα) επιδιώκει να επιβάλει ετήσιο χαράτσι.